Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Uvádzame analýzu právnej úpravy dohody, jej obsah a formu a právne následky.

Dátum publikácie:3. 9. 2021
Autor:Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

hmotn zodpovednost TT

Plnenie pracovných úloh pre zamestnávateľa je v prípade niektorých kategórií zamestnancov spojené so zodpovednosťou zamestnanca za hodnoty, ktoré mu boli zverené zamestnávateľom s cieľom plnenia pracovných úloh. Zákonník práce umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, v ktorej sa upravia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zverením hodnôt zamestnancovi, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. V tomto článku analyzujeme právnu úpravu dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, jej formálne a obsahové náležitosti, predpoklady a právne následky hmotnej zodpovednosti zamestnanca založené dohodou o hmotnej zodpovednosti podľa (ďalej ako „Zákonník práce“), ako aj súvisiacu rozhodovaciu prax súdov.

Úvod

V prípade niektorých typov pracovných pozícií môže byť uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti nevyhnutnou podmienkou zamestnávateľa pre uzatvorenie pracovného pomeru so zamestnancom. Pôjde o pozície, kde sa vyžaduje práca so zverenými hodnotami (hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat).

Základnú právnu úpravu dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnanca nachádzame v ôsmej časti Zákonníka práce (Náhrada škody), konkrétne v ustanoveniach § 182 a nasl. Zákonníka práce, ktoré upravujú zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať.

Dohodou o hmotnej zodpovednosti sa zakladá osobitný druh právnej zodpovednosti zamestnanca za zverené hodnoty.

Prípadný schodok na hodnotách, ktoré boli zamestnancovi zverené a ktoré má zamestnanec povinnosť vyúčtovať, zakladá osobitný typ právnej zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Poznámka:

Zákonník práce vo všeobecnosti rozlišuje nasledovné druhy zodpovednosti zamestnanca za škodu:

  • všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu (podľa § 179 Zákonníka práce);
  • zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (podľa § 182 a nasl. Zákonníka práce na podklade uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti);
  • zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (podľa § 185 Zákonníka práce);
  • zodpovednosť za škodu z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti v prípade hroziacej škody a zodpovednosť za škodu v prípade nesplnenia zakročovacej povinnosti v prípade hroziacej škody (§ 181 Zákonníka práce).

Ide o samostatné typy zodpovednostných vzťahov pri škode spôsobenej zamestnancom.

V súlade s § 182 ods. 1 Zákonníka práce, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

Pri uzatváraní dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti s doložkou o spoločnej zodpovednosti viacerých zamestnancov zodpovedá zamestnanec za zverené hodnoty prevzaté podľa poslednej inventúry a v období medzi poslednou inventúrou.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti vo videoškolení:

VIDEOŠKOLENIE: Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.

Zákonník práce predpokladá pri kolektívnej hmotnej zodpovednosti viacerých zamestnancov uzatvorenie samostatných dohôd o hmotnej zodpovednosti za schodok s každým členom kolektívu s doložkou o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok.

Preto sa aj platnosť každej dohody musí posudzovať samostatne.

Dohodu o hmotnej zodpovednosti treba uzatvoriť so všetkými zamestnancami, ktorí majú prístup k prevzatým hodnotám a majú možnosť nimi disponovať.

Upozornenie:

V prípade absencie dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti viacerých zamestnancov nie sú individuálne dojednané dohody o hmotnej zodpovednosti s každým zamestnancom zvlášť bez ďalšieho neplatné.

Každý zo zamestnancov zodpovedá za schodok na hodnotách, ktoré bol podľa uzatvorenej dohody povinný vyúčtovať.

Zodpovednosť zamestnanca, ktorý prevzal záväzok hmotnej zodpovednosti spoločne s inými zamestnancami, pokrýva všetky hodnoty podľa preberajúcej inventúry a súvisiacich dokladov o prevzatí týchto hodnôt.

 

Prečítajte si celé znenie:

Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.