Správa registratúry v roku 2019 – videoškolenie

Videoškolenie poukazuje na všetky činnosti, ktoré sú v praxi spojené so správou registratúry: zabezpečovanie evidovania, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístup k nim, vyraďovanie. 

Dátum publikácie:9. 7. 2019
Autor:PhDr. Mária Munková

sprava registr_vnutor obr

Videoškolenie je vedené priamo zamestnankyňou Štátneho archívu MV SR. Objasňuje, aké sú práva a povinnosti pôvodcu registratúry, prehľad zmien v právnych predpisoch, zásady správy elektronických aj neelektronických záznamov, ako aj pravidlá pri tvorbe interných smerníc pre správu registratúry. 

 

Správa registratúry v roku 2019

 

Ak si neviete poradiť, ako vytvoriť internú smernicu k správe registratúry, v súvisiacich interných firemných predpisoch nájdete editovateľný vzor pre podnikateľské subjekty, aj pre orgány verejnej správy. 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

Funkcie

Partner