Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom

Ochrana obchodného tajomstva môže spočívať aj v obmedzení zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru.

Dátum publikácie:27. 11. 2020
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

tt_karton

Viacerí zamestnávatelia sa pýtajú, ako zabrániť tomu, aby zamestnanec popri zamestnaní alebo po jeho skončení pracoval pre konkurenciu.

Konkurenčné konanie zamestnancov možno v súlade so Zákonníkom práce rozdeliť na dve skupiny, a to podľa toho, či ide o konanie zamestnanca počas pracovného pomeru alebo po skončení pracovného pomeru. V závislosti od uvedeného sa líšia podmienky, ako je potrebné postupovať voči zamestnancovi.

Pre hospodársku súťaž je typická konkurencia podnikateľov, ktorí medzi sebou súťažia o získanie zákazníka. Táto súťaž vplýva nielen na cenu, ale aj na kvalitu a sortiment tovarov či služieb na trhu a v neposlednom rade prispieva aj k rozvoju technológií a výrobných postupov.

V rámci hospodárskej súťaže sa zamestnávatelia snažia ochrániť svoje obchodné tajomstvá, svoje know-how, ktoré nie sú bežne dostupné. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatrení. Medzi technické opatrenia patrí napr. monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom, zabezpečenie počítačov pred neoprávnenými vstupmi zvonku a pod. Z organizačných opatrení možno spomenúť napr. obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru naformulované v pracovnej zmluve atď.

Zákonník práce upravuje spôsob ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov, a to tak, že:

  • v ustanovení § 83 upravuje zákaz konkurencie počas trvania pracovného pomeru a
  • v ustanovení § 83a ustanovuje ochranu zamestnávateľa aj po skončení pracovného pomeru.

Tento článok rozoberá možnosti zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to počas trvania pracovného pomeru, ako aj po jeho skončení. Tiež poukazuje na rozhodovaciu prax súdov v tejto oblasti. Rozhodnutia súdov spomínané v tomto článku pomáhajú v praxi bližšie interpretovať právne normy týkajúce sa správneho dohodnutia konkurenčnej doložky.

Iná zárobková činnosť

Pod týmto pojmom možno rozumieť akúkoľvek činnosť, ktorá má konkurenčný charakter vo vzťahu k predmetu činnosti zamestnávateľa. Zárobkovou činnosťou je pritom akákoľvek činnosť:

  • vykonávaná v inom pracovnom pomere (aj na čiastočný úväzok),
  • vykonávaná daným zamestnancom ako samostatne zárobkovo činnou osobou (napr. na tzv. živnosť),
  • výkon akejkoľvek podnikateľskej činnosti podľa ustanovenia § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Výkonom inej zárobkovej činnosti nie je vlastníctvo akcií alebo obchodného podielu v obchodnej spoločnosti. Uvedené potvrdzuje aj judikatúra.

Z JUDIKATÚRY Č. 1

Napr. Najvyšší súd ČR v rozhodnutí vydanom pod sp. zn. 2 Cdo 1652/1997 uviedol, že spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nie je z dôvodu účasti v tejto spoločnosti podnikateľom. Poukázal pritom na to, že výkon práv a povinností spoločníka v tejto spoločnosti, ktorý vyplýva len z kapitálovej účasti v spoločnosti, nie je sám osebe zárobkovou činnosťou v zmysle ustanovení českého Zákonníka práce.

Za zárobkovú činnosť je v zmysle judikatúry potrebné považovať aj:

  • činnosť spočívajúcu v tom, že zamestnanec je členom dozornej rady v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má v predmete podnikania zapísaného v obchodnom registri činnosť zhodnú s predmetom činnosti jeho zamestnávateľa (podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR vydaného pod sp. zn. 21 Cdo 1866/98),
  • ak je zamestnanec konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má v predmete podnikania zapísaného v obchodnom registri činnosť zhodnú s predmetom činnosti jeho zamestnávateľa (podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR vydaného pod sp. zn. 2Cdon 168/97).

Predmet činnosti zamestnávateľa možno zistiť z obchodného registra, živnostenského registra, prípadne je vymedzený v zriaďovacej listine v zákone a pod.

Výkon inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru

V súlade so znením ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (ďalej len: „Zákonník práce“) môže zamestnanec popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať aj inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.


Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.