Suma životného minima platná od 1. júla 2019

Suma životného minima sa od 1. 7. 2019 mení. 

Dátum publikácie:20. 6. 2019
Autor:Redakcia

zivotne min

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo opatrením č.183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima nasledovné sumy:

  1. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu: 210,20 € mesačne,
  2. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu: 146,64 € mesačne,
  3. ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa: 95,96 € mesačne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Zmena životného minima tak postihne od 1. 7. 2019 aj základnú nepostihnuteľnú sumu pre účely exekučných zrážok zo mzdy a sumu predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok.

 

Prehľad opatrení MPSVaR SR o úprave súm životného minima

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner