Vláda schválila návrh opatrení proti variantu Omikron

Súčasťou schválených opatrení vlády z dňa 12. 1. 2022  je aj naďalej využívanie  inštitútu home office v maximálnej možnej miere. V prezenčnom režime je potrebné dodržať OTP.

Dátum publikácie:12. 1. 2022

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Opatrenia sú navrhované s platnosťou na národnej úrovni. Platné maximálne štyri týždne po vrchole Omikron vlny s účinnosťou od 19. 1. 2022.

 

Oblasť

Opatrenie

Respirátor (FFP2)

Povinný respirátor v interiéri a v exteriéri na HP, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do 2m od iných osôb

Obmedzenie prevádzkových hodín prevádzok a služieb

Otvorené len od 5:00 hod do 22:00 hod

 

Zamestnanie

Využívanie v maximálnej možnej miere inštitút home office, Prezenčne režim OTP (test aspoň 2x / týždňa)

 

 

 

 

 

 

 

Školy a vzdelávanie

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne ,

VŠ - zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky

Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek

mimovyučovacia činnosť

Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov ( platí platný Ag test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia

Prezenčne v režime OP: VŠ

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami zo školy)

Nízko rizikové hromadné podujatia (HP)

(nízko rizikové - s nosením

respirátora, bez konzumácie, povinné sedenie, bez spevu a povzbudzovania a podobne)

Príklad: divadlo, tiché bohoslužby, kino bez konzumácie

 

 

 

OP: 100 osôb (divákov), alebo maximálne 50% kapacity

Stredne rizikové hromadné podujatia (HP)

(stredne rizikové - s nosením

respirátora, fixné sedenie alebo státie)

Príklad: kino s konzumáciou,

diváci na športových podujatiach, stojace kultúrne podujatia,

kongresy, bohoslužby so spevom

 

 

 

 

OP: 100 osôb (divákov), alebo maximálne 25% kapacity

Vysoko rizikové hromadné podujatia (HP)

(vysoko rizikové – obmedzené nosenie respirátora, konzumácia a podobne)

Príklad: svadby, kary, oslavy,

večierky, plesy, diskotéky, HP v prevádzkach verejného stravovania

 

 

 

OP+: Maximálne 20 osôb Povinný zoznam účastníkov

Obrady (sobáš, krst)

OTP

Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov

OP, od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov OTP (platí platný Ag test zo školy)

Maximálne 100 športovcov

Fitness

OP+: Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu

 

 

Oblasť

Opatrenie

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. Indikácie)

 

OP+: Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu (krytej plochy)

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 

OP

Neesenciálne obchody, služby

OP

 

Reštaurácie

OP: Iba sedenie, obsluha iba pri stole, vrátane terasy. Povinný respirátor mimo stolu a mimo konzumácie.

ZÁKLAD: Iba okienkový predaj

Múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice

OP

 

Ubytovacie zariadenia

OP+: Bez limitu. Využívanie spoločných priestorov je hromadné podujatie podľa pravidiel HP.

ZÁKLAD: Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru.

Návštevy v nemocniciach, ZSS, väznice a iné pobytové zariadenia

OTP: Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa. ZÁKLAD: Advokáti pri návšteve klientov.

Doprava (autobusy, vlaky, lanové dráhy, taxi)

OTP: Diaľková doprava, taxi, vleky, lanové dráhy, výletné lode. Povinný respirátor. ZÁKLAD: MHD a prímestská doprava. Povinný respirátor.

 

Definícia režimov

 • Pod “základom” sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania
 • Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú kompletne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 90 dní
 • Pod “OP” sa myslia osoby, ktoré sú:
  • Kompletne zaočkované osoby po dobu 9 mesiacovSkrátenie na 9 mesiacov od 1.2.2022, do 31.1.2022 platnosť 12 mesiacov od ukončenia základnej očkovacej schémy, resp. od ostatnej „booster“ dávky
  • Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 9 mesiacov od prekonania COVID-19
  • Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCRResp. u detí do 12 rokov potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe Covid- 19 Ag pozitivity z MOM, vydané do 15.11.2021, do 180 dní. Na základe Ag pozitivity nebude vydaný EU digitálny Covid certifikát. nie staršom ako 90 dní3
  • Deti mladšie ako 12 rokov
  • Dočasne, alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formuláru s platným testom (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín)

·         Pod “OP+” sa myslia osoby, ktoré sú:

  • Spĺňajú definíciu OP a zároveň sú
  • Testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín)
  • Alebo dostali booster dávku, prípadne majú kompletné očkovanie + prekonanie ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní
  • Deti 2-12 rokov a dva mesiace s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)
  • Deti 12 rokov a dva mesiace -18 rokov a dva mesiace kompletne zaočkované s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

Zdroj: Vláda SR 

Pozn. redacie: v poznámkach pod č. 3 sa v materiáli neuvádza žiaden text, v prípade doplnenia bude text upravený.

Poznámky pod čiarou:


Autor: vláda SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.