Živnosť popri materstve

Je žena povinná počas materskej či rodičovskej dovolenky ukončiť alebo pozastaviť živnosť? V článku si prečítate, na aké dávky ako podnikateľka má nárok, čo sa deje nielen s odvodovými povinnosťami a aké sú základné podmienky na dávky v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.

Dátum publikácie:13. 7. 2021
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

zivnost popri MD

Tehotenstvo a materstvo býva najkrajším obdobím ženy. Čo sa ale deje v takomto období so živnosťou? (uvedené sa týka akéhokoľvek oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti – v článku bude uvádzaný len pojem „živnosť“). Je žena povinná ukončiť alebo pozastaviť živnosť? Na aké dávky ako podnikateľka má nárok? V článku si priblížime, čo sa deje nielen s odvodovými povinnosťami, ale zhrnieme základné podmienky na dávky v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.

Založenie živnosti ste úspešne zvládli, dostali ste pridelené z daňového úradu DIČ („daňové identifikačné číslo“), začali ste rozvíjať podnikanie vo svojej oblasti, načas platíte odvody a zrazu zistíte, že očakávate príchod bábätka. Vôbec nie ste povinná – nemusíte živnosť ani zrušiť ani pozastaviť! Aké odvody ale aktuálne platíte – od toho sa odvíja najmä nárok a výplata dávok.

Zdravotné poistenie ako samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len v skratke „SZČO“) vám vzniklo odo dňa vzniku živnosti a pokiaľ ste evidovaná len z titulu SZČO, tak platíte preddavok na poistné minimálne z minimálneho vymeriavacieho základu. (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“)

ROK 2021
Minimálny vymeriavací základ 546 eur

zdravotné poistenie

14 %

76,44 eura

zdravotné poistenie (ZŤP)

7 %

38,22 eura

 

ROK 2022
Minimálny vymeriavací základ 566,50 eura

zdravotné poistenie

14 %

79,31 eura

zdravotné poistenie (ZŤP)

7 %

39,65 eura

Sociálne poistenie SZČO však nevzniklo hneď odo dňa vzniku živnosti, ale vzniká, až keď váš dosiahnutý príjem z podnikateľskej činnosti prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmov. Táto zákonná hranica príjmu je nastavená ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, tzn. každý rok sa mení.

Príjmom sa rozumie tzv. „obrat“, teda príjem bez odpočítania výdavkov (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Ak sa daňové priznanie podá v riadnej lehote do 31. marca:

 • vzniká povinné sociálne poistenie SZČO od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý má SZČO prekročený príjem.

Ak sa daňové priznanie podá v predĺženej lehote do 30. 4./31. 5./30. 6.:

 • vzniká povinné sociálne poistenie SZČO od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý má SZČO prekročený príjem.

K 1. 7. 2021 (1. 10. 2021) sa posudzuje vznik na základe príjmu za rok 2020 a zákonná hranica príjmu je vo výške 6 552 eur (12x 546 eur)

Vznik (zánik) povinného poistenia spolu s výškou mesačného vymeriavacieho základu a výškou mesačného poistného oznamuje Sociálna poisťovňa písomne SZČO.

Rok 2021

Výška minimálneho
vymeriavacieho základu:

TYP
POISTENIA

Percentuálna
sadzba

Výška
poistného:

546 eur

nemocenské poistenie

4,4 %

24,02 eura

546 eur

starobné poistenie

18,0 %

98,28 eura

546 eur

invalidné poistenie

6,0 %

32,76 eura

546 eur

rezervný fond solidarity

4,75 %

25,93 eura

 

SPOLU

 

180,99 eura

* poistenie v nezamestnanosti nie je súčasťou povinného sociálneho poistenia SZČO. Môže byť len ako dobrovoľné poistenie pri dodržaní zákonných podmienok.

K 1. 7. 2022 (1. 10. 2022) sa posudzuje vznik na základe príjmu za rok 2021 a zákonná hranica príjmu je vo výške 6 798 eur (12x 566,50 eura)

Rok 2022

Výška minimálneho
vymeriavacieho základu:

TYP POISTENIA

Percentuálna sadzba

Výška poistného:

566,50 eura

nemocenské poistenie

4,4 %

24,92 eura

566,50 eura

starobné poistenie

18,0 %

101,97 eura

566,50 eura

invalidné poistenie

6,0 %

33,99 eura

566,50 eura

rezervný fond solidarity

4,75 %

26,90 eura

 

SPOLU

 

187,78 eura

Keďže Sociálna poisťovňa je tou inštitúciou, ktorá vypláca nemocenské dávky, je dôležité, či ako podnikateľka ste prihlásená a platíte povinné sociálne poistenie ako SZČO.

Z nemocenského poistenia SZČO sa platia tieto nemocenské dávky:

 • nemocenské („PN“)
 • ošetrovné („OČER“)
 • tehotenské (nová dávka od 1. 4. 2021)
 • materské

Počas tehotenstva a materstva budete môcť pri splnení zákonných podmienok žiadať a poberať nasledovné dávky:

 1. tehotenské (dávka zo sociálneho poistenia)
 2. materské (dávka zo sociálneho poistenia)
 3. rodičovský príspevok (štátna dávka)

1. Tehotenské (§ 47a – § 47c zákona o sociálnom poistení)

Základnou podmienkou na nárok na tehotenské je mať:

 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocenské poistenie najmenej 270 dní.

V čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky musíte byť registrovaná na nemocenskom poistení alebo byť v ochrannej lehote. Základná podmienka vzniku nároku na tehotenské je rovnaká ako pre vznik na dávku materské. Nárok na tehotenské:

 • vzniká od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, t. j. od 13. týždňa tehotenstva a
 • zaniká dňom skončenia tehotenstva (deň pôrodu, deň spontánneho alebo umelého potratu dieťaťa).

 

Prečítajte si celé znenie:

Živnosť popri materstve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.