Adaptačný program zamestnancov

- špecifický program adaptačných i vzdelávacích aktivít, ktoré majú uľahčiť a urýchliť proces oboznamovania sa nových zamestnancov so svojimi novými pracovnými úlohami podmienkami, prostredím.

Dátum publikácie:19. 9. 2019
Autor:Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.

adaptac_program

Adaptácii zamestnancov, ktorá stojí na rozhraní medzi výberom ľudských zdrojov a personálnym rozvojom, je v teórii a v praxi venované omnoho menej pozornosti než iným činnostiam riadenia ľudských zdrojov. V podnikovej praxi sa často očakáva, že ak bolo pracovné miesto obsadené správnou osobou, tá všetko zvládne sama, bude podávať požadovaný pracovný výkon a bude k organizácii lojálna. Zamestnanec sa však na novom pracovnom mieste potrebuje najprv zorientovať a oboznámiť s pracovnými úlohami, pracovnými podmienkami i pracovným a sociálnym prostredím. Článok obsahuje tipy, ako úspešne zrealizovať adaptáciu zamestnancov a názorné príklady adaptačných programov.

Adaptácia zamestnancov (používajú sa aj pojmy orientácia zamestnancov alebo onboarding) je dôkladne premyslený a pre každý druh pracovných miest, každé pracovisko a organizáciu špecifický program adaptačných i vzdelávacích aktivít, ktoré majú uľahčiť a urýchliť proces oboznamovania sa nových zamestnancov (prípadne zamestnancov, ktorí menia pracovnú pozíciu v rámci organizácie) so svojimi novými pracovnými úlohami, pracovnými podmienkami, pracovným, sociálnym a kultúrnym prostredím, ale aj s potrebnými znalosťami a spôsobilosťami tak, aby ich pracovný výkon čo najskôr dosiahol požadovanú úroveň.

Adaptácia zamestnancov zahŕňa celopodnikovú a útvarovú adaptáciu a následne adaptáciu na konkrétne pracovné miesto, ktorá je obsahovo diferencovaná podľa charakteru a obsahu práce na konkrétnom pracovnom mieste.

Adaptácia zamestnancov prebieha formálne ako plánovaný proces zabezpečovaný útvarom ľudských zdrojov a priamym nadriadeným, prípadne zamestnancom povereným vedením adaptácie (koučom), ale aj neformálne ako spontánny proces zabezpečovaný spolupracovníkmi. Jej výsledkom má byť praktické oboznámenie sa s pracoviskom organizačnej jednotky, na ktorú je zamestnanec funkčne zaradený, s personálnym obsadením pracoviska a najmä s hlavnými pracovnými činnosťami.

Adaptačný program je súhrnom formalizovaných opatrení, ktoré majú podporiť odbornú a sociálnu integráciu nových zamestnancov v organizácii. Univerzálny predpis na zostavenie adaptačného programu a jeho realizáciu nie je. Jeho výsledná podoba závisí predovšetkým od:

  • náročnosti pracovného miesta, rozsahu rozhodovania a kontroly a intenzity kooperácie,
  • postavenia pracovného miesta v hierarchii organizácie,
  • kategórie zamestnancov (či ide o novoprijatých zamestnancov, alebo takých, ktorí menia pracovné miesto v rámci organizácie alebo sa vracajú na pôvodné pracovisko po dlhej neprítomnosti, napr. po rodičovskej dovolenke).

Dĺžka adaptácie sa určuje podľa pracovného miesta, organizácie, veľkosti pracovnej skupiny a zložitosti organizačnej štruktúry. Časový horizont adaptácie býva zvyčajne od 3 do 12 mesiacov.

Informácie poskytované v procese adaptácie

Pre nových zamestnancov je dosť zložité absorbovať a zapamätať si množstvo informácií naraz, v krátkom čase, preto sa odporúča pripraviť pre zamestnancov tzv. informačný balíček, v ktorom si zamestnanci môžu kedykoľvek vyhľadať potrebné informácie.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Adaptačný program zamestnancov + príklady adaptačných programov

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner