Ak prvýkrát začína podnikať študent

Ak začne študent vykonávať činnosť SZČO, povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie vzniká prvýkrát až v nasledujúcom kalendárnom roku (2019).

Dátum publikácie:5. 9. 2018
Autor:Sociálna poisťovňa

student

Ak študenti strednej, resp. vysokej školy získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). Ihneď po získaní oprávnenia im však žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevzniknú. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie im prvý raz môže vzniknúť až v nasledujúcom kalendárnom roku (2019) po tom, ako začnú činnosť SZČO vykonávať. Ak teda študent začne vykonávať činnosť ako SZČO napr. v roku 2018, tak povinnosť platiť poistné na povinné sociálne poistenie mu môže vzniknúť najskôr až od 1. júla 2019. Táto povinnosť sa bude posudzovať podľa výšky dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2018, ak teda prekročia hranicu hrubého príjmu z podnikania vo výške 5 724 eur.

Vznik povinného nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia potom takejto začínajúcej SZČO oznámi Sociálna poisťovňa písomne, a to v lehote 20 dní odo dňa vzniku povinného poistenia. Zároveň mu oznámi aj informácie o vymeriavacom základe, výške poistného, dátume splatnosti poistného a aj o údajoch týkajúcich sa úhrady poistného. Viac podrobností o povinnostiach živnostníkov a ostatných SZČO poskytne každá pobočka Sociálnej poisťovne. Informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti SZČO.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner