Aké služby poskytuje Sociálna poisťovňa občanom a zamestnávateľom?

V posledných rokoch Sociálna poisťovňa výrazne rozšírila služby poskytované občanom, týka sa to najmä bezplatných elektronických služieb.

Dátum publikácie:6. 11. 2015
Autor:Sociálna poisťovňa

tt_manazer-za-stolom

Okrem elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi (registračné listy zamestnancov, mesačné výkazy poistného a príspevkov a výkazy poistného) poskytuje Sociálna poisťovňa písomný aj elektronický prístup k individuálnemu účtu poistenca všetkým občanom SR. Takto môžu všetci získať prehľad o započítaných obdobiach svojho zamestnania (poistenia). Táto informácia sa týka aj výšky vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základov a osobných mzdových bodov. Pomocou nich po dosadení do kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku (na webe Sociálnej poisťovne) každý občan získa údaj o orientačnej výške svojho budúceho starobného dôchodku. Údaje z individuálnemu účtu poistenca si občan môže zistiť aj z domu, ak si vybaví v pobočke bezplatný prístup cez tzv. Grid kartu (podobne ako v banke).

Sociálna poisťovňa v roku 2014 vybavila takmer 20 tisíc písomných žiadostí o stave individuálneho účtu poistenca. Viac ako 3 tisíc takýchto informácií zaslala občanom SR žijúcim v cudzine. V súvislosti s agendou individuálnych účtov bolo poistencom v roku 2014 zaslaných takmer 4 tisíc vysvetľujúcich listov, v ktorých boli zodpovedané ich otázky súvisiace najmä s preukázaním chýbajúcich období poistenia a uplatnením nároku na dôchodok. Počet podaní súvisiacich s požiadavkou vyhotovenia a zaslania informácie o stave a informácie o zmenách stavu individuálneho má v roku 2015 stúpajúcu tendenciu. Mesačne Sociálna poisťovňa eviduje okolo 2 tisíc takýchto žiadostí a zasiela občanom mesačne približne 400 vysvetľujúcich listov súvisiacich s touto problematikou.

Sociálna poisťovňa spravuje aj Centrálny informačný ponukový systém (CIPS) pre výplatu dôchodkov z II. piliera, ktorý pomáha sporiteľom pri rozhodovaní o najvýhodnejšej ponuke pre výplatu dôchodku z II. piliera.

Od roku 2013 Sociálna poisťovňa zriadila osobitne pre skupinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ďalšiu novú elektronickú službu „Saldokonto“. Jej prostredníctvom si môžu sami skontrolovať, či poistné zaplatili správne, či a v akej výške majú preplatok alebo nedoplatok, a tak môžu predchádzať budúcim problémom s vymáhaním dlžných súm.

Od roku 2014 Sociálna poisťovňa poskytuje živnostníkom ďalšiu službu. Tým, na ktorých má kontakty, zasiela prostredníctvom SMS správ a e-mailov upozornenia o nezaplatení aktuálneho poistného za uplynulý mesiac. Ak SZČO zareaguje, predíde exekučnému konaniu pri vymáhaní pohľadávok a plateniu penále.

Od roku 2015 sa do Sociálnej poisťovne SZČO už neprihlasuje a neodhlasuje sama, ale vznik a zánik povinného poistenia, ako aj sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného jej oznamuje do 20 dní od vzniku tejto povinnosti Sociálna poisťovňa.

Služby pre verejnosť, vrátane poradenstva poskytuje Sociálna poisťovňa už tradične dlhodobo prostredníctvom svojho Informačno-poradenského centra – telefonicky, e-mailami (asi 30 tisíc odpovedí mesačne) aj osobným vybavením občana na kontaktnom mieste (vyše 5 tisíc stránok mesačne) , či prostredníctvom webovej stránky www.socpoist.sk, ktorú mesačne navštívi vyše pol milióna občanov. Cieľom Sociálnej poisťovne je to, aby poistenci chybám predchádzali a vyhli sa tak sankciám, ktoré sú v konečnom dôsledku pre nich drahšie. Sociálna poisťovňa k tomu pravidelne pripravuje vo svojich pobočkách odborné semináre pre zamestnávateľov a živnostníkov.

V tomto období Sociálna poisťovňa pripravuje novú službu občanom: bude informovať zamestnancov, ktorí dostávajú minimálne mzdy, o tom, koľko za nich odvádza zamestnávateľ na účely sociálneho poistenia. Zamestnanec si tak bude môcť skonfrontovať túto informáciu s údajmi od zamestnávateľa.

Od januára 2016 Sociálna poisťovňa pripravuje novú elektronickú službu pre zamestnávateľov. Namiesto doterajšieho zasielania tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme budú zamestnávatelia môcť od 4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky, podobne, ako v súčasnosti zasielajú výkazy poistného a príspevkov.

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.