Ako je to s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím? OTESTUJTE SA!

V záujme ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím upravuje Zákonník práce ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú vymedzené v Zákonníku práce. 

Dátum publikácie:8. 4. 2015
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

tt_mlady-muz-s-lupou.jpg

Preverte si svoje vedomosti o výpovedi zamestnávateľa zamestnancovi so zdravotným postihnutím. Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.


Otázka č. 1:

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď len ak mu príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dá na to vopred:

A) povolenie,

B) súhlas,

C) vyjadrenie.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)
Otázka č. 2:

V ktorej z nasledujúcich situácií sa nevyžaduje súhlas úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s výpoveďou zamestnancovi so zdravotným postihnutím:

A) ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok,

B) ak ide o výpoveď danú zamestnancovi z organizačných dôvodov,

C) ak ide o výpoveď, s ktorou zamestnanec súhlasí.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)
Otázka č. 3:

Ktorý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je príslušný na konanie vo veci udelenia súhlasu na výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím:

A) ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorý zamestnávateľ doručí žiadosť o vydanie súhlasu,

B) ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v obvode ktorého má zamestnanec bydlisko,

C) ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v obvode ktorého má sídlo zamestnávateľ.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)
Ak ste zistili nedostatky vo svojich odpovediach, odporúčame vám odborný článok, v ktorom nájdete informácie:
  • o tom, ako požiadať o súhlas príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • aké dokumenty k žiadosti pripojiť, 
  • o prípade, ktorý riešil Najvyšší súd SR v súvislosti s udelením súhlasu zamestnávateľovi skončiť pracovný pomer so zamestnancom so zdravotným postihnutím.
Tento článok nájdete v Súvisiacich odborných článkoch a jeho súčasťou sú odkazy na ďalšie odborné príspevky, ktoré sa venujú tejto problematike.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.