Chyby pri výpočte mesačnej mzdy a ich oprava

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak sa zistí chyba pri výpočte mesačnej mzdy? Bez ohľadu na to, či k chybe došlo zavinením zamestnávateľa, mzdovej účtovníčky alebo samotného zamestnanca, je povinnosťou zamestnávateľa zistenú chybu opraviť. Opravu je možné vykonať novým výpočtom čistej mzdy alebo zúčtovaním v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd. Ako na to?

Dátum publikácie:13. 5. 2015
Autor:Ing. Eva Gášpárová

iStock_000021779385XXXLarge

Mzda sa vyúčtováva za uplynulé mesačné obdobie. Ak sa chyba pri výpočte mesačnej mzdy zistí po uzatvorení mesačného vyúčtovania a odoslaní súvisiacich výkazov, chybu je možné opraviť nasledovne:

 • chybu spočívajúcu v nesprávne vypočítanom a použitom priemernom zárobku na pracovnoprávne účely, nesprávne uplatnenou výškou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nesprávne poskytnutou sumou daňového bonusu, nesprávne použitou sadzbou poistného na zdravotné a sociálne poistenie a pod. je možné opraviť iba novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením opravy vo všetkých dokladoch a výkazoch súvisiacich s evidenciou miezd, poistného a preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti, t. j. oprava chyby sa prejaví:
   • na mzdovom liste zamestnanca,
   • v mesačnom výkaze poistného a príspevkov, resp. výkaze poistného a príspevkov,
   • vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie,
   • v prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,

 

 • chybu spočívajúcu v nesprávne určenej základnej mzde, prémii, odmene, náhrade mzdy alebo inej zložky mzdy a pod. je možné opraviť:
  • novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením opravy v súvisiacich dokladoch a výkazoch,
  • alebo po dohode so zamestnancom zúčtovaním vzniknutého rozdielu v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd, pričom zúčtovaný rozdiel bude súčasťou hrubej mzdy, t. j. vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a súčasťou zdaniteľného príjmu pre výpočet preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti v čase zúčtovania, resp. výplaty príjmu.

Aj pri oprave chýb platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy v závislosti od druhu chyby, termínu zistenia a možného spôsobu opravy. Odporúčame vám súvisiace dokumenty, v ktorých nájdete praktické príklady s postupom ako tieto opravy vykonať.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.