Daňový bonus na vyživované deti

Aké sú základné podmienky na uplatnenie daňového bonusu, kto je oprávnenou osobou, prípad cudzincov, študentov, osvojených detí, deti, ktoré uzatvoria manželstvo.

Dátum publikácie:10. 9. 2020

danovy bonusObsah:

Čo je daňový bonus na deti
Základné podmienky na uplatnenie daňového bonusu
Oprávnená osoba, Cudzinci
Ak dieťa uzatvorí manželstvo
Výška príjmov
Dôchodcovia
Vyživované (nezaopatrené) dieťa 
Štúdium, Štúdium v zahraničí
Výška daňového bonusu

Poukážeme na vybrané problémy pri uplatnení tejto daňovej úľavy – vznik, zánik nároku, začiatok školského roka.

Čo je daňový bonus na deti

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatené podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon č. 595/2003 Z. z.“).

Fyzickej osobe (ďalej len: „daňovník“) znižuje vypočítanú daň, resp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ide o príjem od dane oslobodený.

Ak je vyšší ako vypočítaná daňová povinnosť, daňovník má nárok na vyplatenie rozdielu. Nejde o nezdaniteľnú sumu (tá sa počíta len do nuly). Keďže daňový bonus znižuje daňovú povinnosť, je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie. Ak je neoprávnene vyplatený, platia rovnaké sankcie ako pri krátení dane, resp. v priebehu roka preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Na kontrolu jeho uplatňovania sa vzťahujú ustanovenia platného daňového poriadku.

Odpovede z online rozhovoru na tému daňového bonusu, ktorý sa uskutočnil 17. 9. 2020:
DAŇOVÝ BONUS - ONLINE ROZHOVOR

Základné podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus je možné uplatniť len na tzv. vyživované dieťa daňovníka, ktoré spĺňa požadované kritériá. Ide v prvom rade o podmienku tzv. nezaopatrenosti. Tieto podmienky vyplývajú najmä z § 33 a ďalších ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. a platného zákona o prídavku na dieťa (zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Ďalšou podmienkou je dosiahnutie potrebného minimálneho zdaniteľného príjmu daňovníka, ktorý si daňový bonus uplatňuje. V priebehu roka je to mesačný príjem zo závislej činnosti a po skončení roka ročný zdaniteľný príjem buď zo závislej činnosti, alebo z podnikania.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sú čiastočne odlišné u podnikateľov (SZČO) a u zamestnancov, pokiaľ ide o túto druhú požiadavku.

U oboch skupín daňovníkov však platí, že nárok sa môže uplatniť len na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti v zmysle Občianskeho zákonníka.

Nemusí to byť vždy rovnaký „oficiálny“ trvalý pobyt dieťaťa a napr. rodiča (daňovníka), ale podstatný je faktický stav „žitia v domácnosti“.

Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá na predmetný nárok vplyv. Ak dieťa napr. študuje na inom mieste, ako je jeho trvalý pobyt s rodičmi alebo je v nemocnici, nemá to na uplatnenie daňového bonusu vplyv (nárok pri splnení ďalších podmienok platí).

Pri uplatnení nároku na daňový bonus nie je obmedzený počet detí, ak spĺňajú potrebné podmienky. Na všetky „vyživované“ deti je rovnaká výška, neprihliada sa na invaliditu dieťaťa.

Oprávnená osoba

Daňový bonus na všetky deti si môže však uplatniť v rovnakom čase len jedna z oprávnených osôb (daňovníkov).

Tzv. oprávnenou osobou na tieto účely je daňovník/daňovníčka (ďalej len: „daňovník”), ktorý/ktorá je rodičom dieťaťa, alebo osoba, u ktorej ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo man­žel/manželka rodiča dieťaťa (ak ide o dieťa druhého z manželov).

Finančné riaditeľstvo vydalo v júni 2020 nový metodický pokyn k uplatňovaniu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti podľa § 33 zákona o dani z príjmov s množstvom príkladov →Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu na vyživované dieťa

Príklad:

Ak sa daňovník ožení a má jedno vlastné dieťa a „vyženil“ dieťa manželky, sú v domácnosti dve vyživované deti. Od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po svadbe si daňový bonus na obe deti uplatní v zamestnaní buď daňovník („svoje“ a manželkine), alebo manželka („svoje“ a manželove). Ide o dieťa druhého z manželov.

Okruh týchto osôb je užší ako okruh osôb napríklad na účely uplatnenia nároku na prídavky na dieťa.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov (napr. najčastejšie obaja rodičia/manželia), v prvom rade by sa mali dohodnúť, ktorý z nich si tieto deti (všetky) na účely daňového bonusu v rovnakom čase uplatní. Môže to byť v jednom čase len jedna osoba. Nemôžu si deti na tento účel „rozdeliť“. Vždy sa uplatňujú všetky deti u jedného daňovníka (oprávnenej osoby) v rovnakom čase.

Ak sa títo daňovníci nedohodnú, tak sa daňový bonus uplatní alebo sa prizná (pri kontrole) na všetky deti v zákonom stanovenom poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Článok je skrátený. Prečítajte si celý text:

Daňový bonus na vyživované deti (vybrané problémy, pandémia, výška...)

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.