Dôchodky v roku 2021

Úprava dôchodkového veku žien, jednorazový doplatok k starobnému dôchodku, valorizácia dôchodkov, minimálny dôchodok, príprava ústavného zákona..

Dátum publikácie:12. 2. 2021
Autor:Ing. Mikuláš Hamuľák

tt_dochodky-2021 (1)

V nadväznosti na zmenu Ústavy SR, ktorá garantuje maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti, dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 k zmene dôchodkového veku niektorých osôb. Predmetná zmena je zavedená zákonom č. 275/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Príslušná novela zákona o sociálnom poistení upravuje dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti, tak, aby mali znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného muža alebo ženy narodeného/narodenej v tom istom roku o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychovali 3 a viac detí.

Zmena sa týka žien, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr z dôvodu, že ide o ročník (1957), pre ktorý platil všeobecný dôchodkový vek pre rok 2019, t. j. rok, kedy nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (1. 7. 2019), na základe ktorého bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti.

Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa doterajšej účinnej právnej úpravy výhodnejší, sa nemení.

Zároveň sa na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená žene.

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia.

Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Na webovom sídle Sociálnej poisťovne je zverejnená kalkulačka na určenie dôchodkového veku v časti Dôchodca (https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/).

Kalkulačka poskytuje výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku a obsahuje aj špeciálne funkcie pre výpočet dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa a výpočet zníženého dôchodkového veku v prípade výkonu zamestnania vo zvýhodnenej kategórii.

Dôchodkový vek od 1. 1. 2021 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z.:

Rok
narodenia poistenca

Muž

Žena

Žena, ktorá vychovala jedno dieťa

Žena, ktorá vychovala dve deti

Žena, ktorá vychovala
tri deti alebo štyri deti

Žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r m

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63 r

62r 6m

62r 6m

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.:

Rok narodenia
poistenca

Muž, ktorý vychoval
jedno dieťa

Muž, ktorý vychoval
dve deti

Muž, ktorý vychoval
tri deti alebo viac detí

1957

62r

61r 6m

61r

1958

62r 2m

61r 8m

61r 2m

1959

62r 4m

61r 10m

61r 4m

1960

62r 6m

62r

61r 6m

1961

62r 8m

62r 2m

61r 8m

1962

62r 10m

62r 4m

61r 10m

1963

63r

62r 6m

62r

1964

63r 2m

62r 8m

62r 2m

1965

63r 4m

62r 10m

62r 4m

1966 a viac

63r 6m

63r

62r 6m

Novela zákona o sociálnom poistení prostredníctvom § 293ff jednoznačne ustanovuje, že dôchodkový vek poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, sa nemení. Zároveň novela upravuje, že v prípade poistencov, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, avšak podľa podmienok nastavených príslušnou novelou by ho dovŕšili ešte pred nadobudnutím účinnosti novely zákona, sa za deň dovŕšenia dôchodkového veku ustanovuje 1. január 2021.

Právna úprava platná od 1. 1. 2021 rozdeľuje ročníky žien narodených v rokoch 1957 až 1965 do 3 skupín:

  1. Ženy, ktoré do 1. 1. 2021 nedovŕšia dôchodkový vek podľa právnej úpravy platnej do 31. 12. 2020 a ani dôchodkový vek platný od 1. 1. 2021. Tejto skupine zákon umožňuje priznať dôchodok už od dôchodkového veku zníženého za každé vychované dieťa o pol roka.
  2. Ženy, ktoré do 1. 1. 2021 nedovŕšia dôchodkový vek podľa právnych predpisov platných do 31. 12. 2020, avšak dôchodkový vek platný od 1. 1. 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021. Pri nich zákon stanovuje jednotný dôchodkový vek, ktorým je 1. 1. 2021 a pretože starobný dôchodok im možno priznať najskôr od tohto dňa, zároveň im priznáva nárok na kompenzáciu.
  3. Ženy, ktoré pred 1. 1. 2021 dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov platných do 31. 12. 2020 a starobný dôchodok majú priznaný podľa doterajších právnych predpisov s dátumom priznania pred 1. 1. 2021. Týmto poberateľkám starobného dôchodku vznikne nárok na kompenzáciu, o ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne bez žiadosti v lehote do 31. 12. 2022.

Ženám, ktorým sa zmenil dôchodkový vek a bol im priznaný predčasný starobný dôchodok, vznikne nárok na zvýšenie dôchodku, o ktorom má Sociálna poisťovňa rozhodnúť bez žiadosti v lehote do 31. 12. 2022.

Prečítajte si celé znenie:

Dôchodky v roku 2021

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.