Doručovanie zásielky zamestnávateľovi, skončenie pracovného pomeru – zo súdnej praxe

Súdne rozhodnutie vo veci, keď zamestnanec podal okamžité skončenie pracovného pomeru ako obyčajnú zásielku – je skončenie platné a od akého dátumu?

Dátum publikácie:6. 10. 2021

posta

Uznesenie

Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa B.T. Transport s.r.o., so sídlom Trenčín, Piaristická 6, IČO 36 331 171 zastúpeného Advokátskou kanceláriou Agner & Partners, s.r.o., so sídlom Bratislava, Špitálska 10 proti odporcovi Q. R., štátnemu občanovi B. republiky ,bytom S. N. XXX, o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 2. septembra 2014 č. k. 6Cpr/1/2014 - 102, v senáte jednomyseľne takto r o z h o d o l:

Rozsudok okresného súdu z r u š u j e a vec v r a c i a okresnému súdu na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom zo dňa 2. septembra 2014 č. k. 6Cpr/1/2014 - 102 okresný súd určil, že pracovný pomer medzi navrhovateľom a odporcom založený pracovnou zmluvou zo dňa 30.05.2013 sa skončil dohodou podľa § 78 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce ku dňu 05.02.2014. Odporcovi uložil nahradiť navrhovateľovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 549,46 eur (z toho 99,50 eur ako náhradu za zaplatený súdny poplatok a 449,96 eur ako náhradu trov právneho zastúpenia), a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. V odôvodnení uviedol, že návrh bol podaný v dvojmesačnej lehote podľa § 77 Zákonníka práce. Podľa jeho názoru ide o žalobu o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, preto podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) najprv skúmal naliehavý právny záujem na takomto určení. Pokiaľ ide o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, naliehavý právny záujem na tom, aby rozhodol súd, je nesporný. Pokiaľ však ide určenie, že pracovný pomer sa skončil k určitému dňu (v tomto prípade k 5.2.2014), tu je naliehavý právny záujem sporný. Ak sa mal pracovný pomer skončiť okamžitým skončením zo strany zamestnanca, ktoré súd vyhlási za neplatné, pričom zamestnávateľ netrvá na ďalšom zamestnávaní tohto zamestnanca, spôsob skončenia pracovného pomeru dohodou aj jeho dátum určuje priamo Zákonník práce v § 78 ods. 3 písm. b) a v zásade nie je potrebné, aby o ňom rozhodol súd. Treba však pripustiť, že v určitých situáciách môže byť sporný dátum skončenia pracovného pomeru, ktorý sa mal skončiť spôsobom podľa § 78 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce, pričom tento dátum je potrebné ustáliť práve výrokom súdu po vykonaní dokazovania. V takom prípade je daný naliehavý právny záujem nielen na určení neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, ale aj na určení dátumu skončenia pracovného pomeru podľa § 78 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. Tak je tomu podľa názoru súdu aj v prípade súdenej veci. Keďže zamestnanec podal okamžité skončenie pracovného pomeru ako obyčajnú zásielku, neexistuje žiaden doklad o dátume jeho doručenia zamestnávateľovi, a teda- ako poukázal právny zástupca navrhovateľa v záverečnej reči - zamestnanec i zamestnávateľ by mohli mať problém preukázať pred úradmi (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.) dátum skutočného skončenia pracovného pomeru podľa § 78 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. Tento dátum je potrebné ustáliť v súdnom konaní. Preto súd dospel k záveru, že v súdenej veci je daný naliehavý právny záujem na určení dátumu skončenia pracovného pomeru spôsobom podľa § 78 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce, samozrejme len v prípade, ak súd určí neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru.

 

Pokračovanie celého uznesenia si prečítate tu:

Doručovanie zásielky zamestnávateľovi

Poznámky pod čiarou:


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.