Dovolenka

Zamestnankyňa chce po skončení rodičovskej dovolenky nastúpiť do práce, ale má veľký zostatok nevyčerpanej dovolenky. Pracovná doba zamestnankyne je 8 hodín. Môže zamestnankyňa čerpať počas obdobia 4 mesiacov denne 4 hodiny dovolenky a 4 hodiny neplatené voľno? Je to možné z pohľadu zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení?

Dátum publikácie:10. 7. 2018
Autor:Viera Kubanková

dovol_md

Zamestnanec má v zmysle článku 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce okrem iného právo na odpočinok a zotavenie po práci, ktoré sa realizuje ustanoveniami Zákonníka práce, ktoré sa týkajú pracovného času, doby odpočinku, ako aj práva na dovolenku. To znamená, že zamestnanec by si mal v zásade čerpať dovolenku na celé dni a na dlhšie časové obdobie, aby sa naplnil účel dovolenky, čiže odpočinok a načerpanie nových síl do ďalšej práce. Právo určovať čerpanie dovolenky (aj celej výmery) má zamestnávateľ, pričom je potrebné, aby zamestnávateľ prihliadal aj na oprávnené záujmy zamestnanca. Výnimočne môže zamestnávateľ určiť aj čerpanie pol dňa dovolenky, a to v prípade, ak mu po prepočte nároku na dovolenku vznikne nárok na pol dňa dovolenky.

 

Celú odpoveď si prečítate po prihlásení:

Dovolenka

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner