Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

Hlásenie sa podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2015 sa hlásenie podáva v termíne do 2. mája 2016 (30. apríla 2016 je sobota).

Dátum publikácie:26. 4. 2016
Autor:Bibiána Špániková

Image14148 (1)Ustanovenie § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ukladá zamestnávateľovi povinnosť predkladať správcovi dane „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse“ (ďalej len „hlásenie“). Povinnosť predložiť ročné hlásenie sa netýka zamestnávateľa, ktorý v roku 2015 nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

Údaje v ročnom hlásení musia v sumári súhlasiť s podanými mesačnými prehľadmi za január až december 2015. Hlásenie sa podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2015 sa bude hlásenie podávať v termíne do 2. mája 2016 (30. apríla 2016 je sobota).

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné, alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, je povinný podľa § 39 ods. 15 zákona o dani z príjmov podať správcovi dane dodatočné hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil.

Vzorové vyplnenie Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti nájdete tu:
Vzor editovateľného Tlačiva k Hláseniu o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2015 nájdete tu:

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.