Hromadné prepúšťanie – VZORY

Dokumenty potrebné pri hromadnom prepúšťaní: Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania, Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu, Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení.

Dátum publikácie:19. 5. 2020
Autor:JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD

hromad_prepus_tt

Obsah:

1. Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania
2. Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť
3.  Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení

V súvislosti s hromadným prepúšťaním Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi viacero povinností, medzi ktoré patrí i povinnosť vypracovania nasledovných písomných dokumentov.

1. Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania

S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ prerokuje tieto opatrenia priamo s dotknutými zamestnancami.

S cieľom prerokovania je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov, resp. priamo dotknutým zamestnancom všetky potrebné informácie súvisiace s plánovaným hromadným prepúšťaním a písomne ich informuje najmä o:

  1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
  2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Odpis tejto písomnej informácie spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný doručiť súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len: „UPSVAR“) na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním.

Informácia sa doručuje prostredníctvom tla­čív, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle UPSVAR: https://www.upsvr.gov.sk/ zamestnavatel/hromadne-prepustanie/kedy- vznika-hromadne-prepustanie-a-ake-ma-zamestnavatel-povinnosti.html?page_id= 129 939.

2. Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť

Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania predstavuje zároveň pozvánku na stretnutie zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, a to s cieľom prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť.

Zákonník práce stanovuje, že predmetom uvedeného rokovania majú byť aj nasledovné okruhy:

  • možnosti umiestnenia zamestnancov, ktorí majú byť prepustení, vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave,
  • opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

3. Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení

Po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, je zamestnávateľ povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania:

  • Národnému úradu práce,
  • zástupcom zamestnancov, pričom zástupcovia zamestnancov môžu Národnému úradu práce predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

Prečítajte si tiež:

Hromadné prepúšťanie

Článok je skrátený. Celé znenie so všetkymi vzormi:

VZORY dokumentov pri hromadnom prepúšťaní

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.