Interné smernice - Použitie motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu a na súkromné účely

Prinášame vám interné firemné smernice: Použitie motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu, Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely, Stanovenie daňového výdavku „Spotreba PHL" 2016 aj s ich príslušnými prílohami a VZOR-om vo formáte word.

Dátum publikácie:6. 7. 2016
Autor:Ing. Jarmila Strählová

Image21228

Interné firemné predpisy 2016
  • Použitie motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu

Zamestnanci spoločnosti používajú na pracovné cesty prednostne motorové vozidlá vo vlastníctve zamestnávateľa, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom použiť na pracovnú cestu aj motorové vozidlo, ktoré nie je vozidlom zamestnávateľa. Pracovná cesta je definovaná ako čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skon­čenia tejto cesty.

V podnikateľskej praxi sa často stretneme s tým, že zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu svojho zamestnanca s jeho vlastným motorových vozidlom (súkromným vozidlom zamestnanca). Právne predpisy neustanovujú žiadne osobitné podmienky pre používanie cestných motorových vozidiel (ďalej len MV) zamestnancom pre potreby zamestnávateľa. Neukladajú zamestnávateľovi povinnosť overiť si, či má zamestnanec oprávnenie riadiť MV, či je MV havarijne poistené, či je vozidlo hospodárne a podobne. Tieto a prípadne ďalšie hľadiská môže zamestnávateľ vyžadovať podľa svojho uváženia predovšetkým s ohľadom na možné dôsledky, napríklad z hľadiska vzniku škody, pracovného úrazu a podobne. Pri použití MV zamestnanca na pracovnú cestu pre potreby zamestnávateľa vzniká celý rad ekonomických a právnych otázok, ktoré sú zahrnuté v internej smernici Použitie motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu.

Smernica je uverejnená v skrátenom znení, celý IFP nájdete tu.

  • Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

Zamestnancovi môže spoločnosť poskytnúť služobné motorové vozidlo na súkromné účely dvoma spôsobmi, a to jednorazovo len samotné vozidlo alebo jednorazovo s vodičom. Dôvodom takéhoto poskytnutia vozidla v spoločnosti je slávnostná príležitosť zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov (svadba, pohreb, rodinné oslavy a podobne). Nákladné motorové vozidlo sa poskytuje na prevoz nákladu (sťahovanie, odvoz kúpeného tovaru a podobne).

Internú smernicu Použitie motorového vozidla na súkromné účely by mala vypracovať len tá účtovná jednotka, ktorá sa rozhodla, že bude svojim zamestnancom poskytovať cestné motorové vozidlo aj na súkromné účely.

Smernica je uverejnená v skrátenom znení, celý IFP nájdete tu.

  • Stanovenie daňového výdavku „Spotreba PHL" 2016

Pri stanovení daňového výdavku pri spotrebe pohonných látok (ďalej PHL) si môže daňovník, ktorý má motorové vozidlo (ďalej MV) zaradené v obchodnom majetku, vybrať jednu z troch možností, ktoré mu ponúka zákon o dani z príjmov, a to použiť výdavky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, využiť satelitné sledovanie prevádzky vozidiel, alebo použiť paušál do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL.

Smernica je uverejnená v skrátenom znení, celý IFP nájdete tu.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.