Komentár k zákonu č. 461/2003 Z. z.

Aktualizovaný komentár zákona o sociálnom poistení po zmene zákonmi č. 46/2020 Z. z., č. 63/2020 Z. z., č. 66/2020 Z. z., č. 68/2020 Z. z. a č. 95/2020 Z. z. 

Dátum publikácie:22. 5. 2020
Autor:JUDr. Igor Hvojník

komentar-461-2003

Na stránke Mzdového centra si môžete pozrieť aktualizovaný komentár zákona o sociálnom poistení po zmene zákonmi č. 46/2020 Z. z., č. 63/2020 Z. z., č. 66/2020 Z. z., č. 68/2020 Z. z. a č. 95/2020 Z. z.

Komentár k zákonu č. 46/2003 Z. z.

Z komentára vyberáme:

§ 293ex

(1) Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu135) najmenej na 15 dní. ...

Komentár:

Toto nové prechodné ustanovenie bolo doplnené do zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 25. apríla 2020. Jeho cieľom je zmierniť ekonomické dosahy na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Odpúšťa sa povinnosť zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením. Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti. Uvedená výnimka sa týka zamestnávateľov alebo povinne poistených SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili prevádzky napríklad na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020.

Zároveň sa upravuje, že vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť ďalšie obdobie, za ktoré nie sú zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO povinní zaplatiť poistné, ako aj podmienky, za ktorých ho nie sú povinní zaplatiť.

Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO preukážu uzatvorenie prevádzky čestným vyhlásením, ktoré predložia Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý nie sú povinní zaplatiť poistné, t. j. za apríl 2020 ho predložia najneskôr do 11. mája 2020 (8. mája 2020 je štátny sviatok).

V odseku 4 sa stanovuje, že na účely posúdenia nároku na:

  • nemocenské dávky a dôchodkové dávky pri SZČO a
  • dôchodkové dávky pri zamestnancoch zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 (napr. likvidátor) alebo zamestnancoch, ktorí sú štatutárnym orgánom zamestnávateľa a majú najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorí sú členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa,

sa podmienka zaplatenia poistného považuje v prípade odpustenia povinnosti zaplatiť poistné podľa odsekov 1 a 2 za splnenú. Uvedené sa prijalo z dôvodu, aby aj osobám, ktoré nezaplatia odpustené poistné, vznikol nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku. (...)

Celý komentár k jednotlivým ustanoveniam nájdete na stránke Mzdového centra v časti Komentáre. (nezabudnite na nastavenie dátumu účinnosti)

 

Pripravujeme:

Komentár k zákonu v zmysle posledných noviel č. 125/2020 Z. z. a 127/2020 Z. z.

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.