Kontakty

Dátum publikácie:3. 7. 2012
 Horníková Daniela        Pastieriková Jaroslava        Melišová Jaroslava
Daniela Horníková
produktový manažér
hornikova@pp.sk
  Jaroslava Pastieriková
šéfredaktor
pastierikova@pp.sk
  Jaroslava Melišová
redaktor
melisova@pp.sk
 Kuba Rastislav        Krčová Mária        
Rastislav Kuba
redaktor
kuba@pp.sk 
  Mária Krčová
webredaktor
krcova@pp.sk
   

 

S-EPI, s. r. o.

Martina Rázusa 23A/8336
010 01 Žilina

IČO: 36 014 991
IČ DPH: SK2020100665
DIČ: 2020100665
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 3780/L

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2629822019/1100

Manažér produktovej skupiny Mzdové centrum

Daniela Horníková
e-mail: hornikova@pp.sk  

Objednávanie a predaj produktu

e-mail: objednavky@pp.sk 
tel.: +421 41 70 53 222
fax.: +421 41 70 53 343

Volať môžete v pracovné dni od 8:00 hod do 15:30 hod.

Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky

e-mail: sluzby@pp.sk  
tel.: +421 41 70 53 600

Volať môžete v pracovné dni od 8:00 hod do 15:30 hod.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
telefón: 041 / 7632 130
fax: 041 / 7632 139
e-mail: za@soi.sk

 

 

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner