Mzda za prácu nadčas

Aká odmena patrí zamestnancovi pri práci nadčas a ako sa mzda za nadčas následne zúčtuje...

Dátum publikácie:28. 2. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

presyp_hodiny_TT

Obsah:

1. Dosiahnutá mzda za prácu nadčas
2. Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
3. Zúčtovanie mzdy za prácu nadčas v mesiaci výkonu práce nadčas
4. Zúčtovanie mzdy za prácu nadčas v mesiaci čerpania náhradného voľna

 

Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť alebo so zamestnancom dohodnúť výkon práce nadčas, pričom musí dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa práce nadčas. Za vykonanú prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, pričom nárok na mzdové zvýhodnenie zaniká. Pri čerpaní náhradného voľna sa dosiahnutá mzda za prácu nadčas zamestnancovi zúčtuje za obdobie výkonu práce nadčas. S účinnosťou od 1. 5. 2018 sa výnimočne môže dohodnúť zúčtovanie dosiahnutej mzdy za prácu nadčas až za obdobie čerpania náhradného voľna.

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Práca nadčas má výnimočnú povahu, nemôže byť plánovaná a nemôže byť súčasťou plánovania rozvrhovania pracovného času. Práca nadčas sa vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo so súhlasom zamestnávateľa, pričom Zákonník práce nestanovuje formu príkazu ani súhlasu.

V kalendárnom roku môže zamestnáva­teľ nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Nariadenú prácu nadčas nariaďuje zamestnávateľ bez súhlasu zamestnanca, t. j. na vykonávaní nariadenej práce nadčas sa zamestnávateľ so zamestnancom nemusí dohodnúť a nepotrebuje ani jeho súhlas, zamestnanec je povinný prácu nadčas vykonať. Ďalších 250 hodín práce nadčas môže zamestnanec odpracovať v rámci dohodnutej práce nadčas, t. j. na vykonávaní dohodnutej práce nadčas sa zamestnávateľ a zamestnanec musia dohodnúť. Zamestnanec tak môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Za prácu nadčas zamestnancovi patrí:

  • dosiahnutá mzda a
  • mzdové zvýhodnenie:
    • najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku,
    • najmenej vo výške 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamest­nanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

1. Dosiahnutá mzda za prácu nadčas

Zákonník práce nedefinuje, čo sa považuje za dosiahnutú mzdu. Je potrebné vychádzať z definície mzdy podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej povahy poskytované zamestnávateľom zamestnancovi sa vykonanú prácu. Spadajú sem všetky plnenia peňažnej povahy, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za vykonanú prácu, a to bez ohľadu na formu, prostredníctvom ktorej zamestnávateľ zamestnancov odmeňuje. Do mzdy patrí nielen základná zložka mzdy poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu, ale aj ďalšie zložky mzdy poskytované v súvislosti s vý­konom práce, ak zamestnanec splnil podmienky na ich vznik a priznanie, ako napr. prémie, odmeny, osobné ohodnotenie. Tieto plnenia zodpovedajú skutočnému výkonu práce, ktorú zamestnanec realizoval. Nepatria sem plnenia, ktoré sa podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce za mzdu nepovažujú, napr. náhrady mzdy.

Do dosiahnutej mzdy za prácu nadčas patrí mzda za hodiny práce nadčas a vypočíta sa z časovej mzdy ako hodinová mzda, resp. zlomok hodiny alebo ako podiel mesačnej mzdy. To, či do dosiahnutej mzdy za prácu nadčas patria aj ostatné zložky mzdy, závisí od systému odmeňovania u zamestnávateľa a splnenia podmienok na ich vznik a priznanie.

Výpočet dosiahnutej mzdy za prácu nadčas:

  • pri odmeňovaní hodinovou mzdou = hodinová mzda x počet hodín práce nadčas,
  • pri odmeňovaní mesačnou mzdou = mesačná mzda x práca nadčas : pracovný čas v danom mesiaci.

 

Príklad č. 1:

U zamestnávateľa sa uplatňuje dvojzložkový systém odmeňovania zamestnancov, ktorý tvorí základná zložka mzdy podľa odpracovaného času a osobitná zložka mzdy – výkonnostná odmena vo výške určenej sumy, ktorá v závislosti od mesačného hodnotenia ustanovených kvalitatívnych kritérií, ako napr. kvalita práce, dodržiavanie termínov, pracovné správanie, sociálne správanie, zručnosti, znalosti, sa môže krátiť až na nulovú hodnotu.

Súčasťou dosiahnutej mzdy za prácu nadčas je základná zložka mzdy a zamestnanec má nárok na mzdu za taký počet hodín, ktorý v skutočnosti odpracoval, teda aj za hodiny práce nadčas.

Text je skrátený. Prečítajte si článok v plnom znení:

Mzda za prácu nadčas

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.