Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019

Ako sa vypočítajú sumy mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. 5. 2019? 

Dátum publikácie:16. 5. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_dlhy-vikend

Obsah:

1. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu od 1. mája 2019
2. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. mája 2019

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo výške 50 % za prácu v sobotu, 100 % za prácu v nedeľu a 40 %, resp. 50 % za nočnú prácu z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

1. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu od 1. mája 2019

Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:

  • kolektívnej zmluve,
  • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Za prácu v sobotu

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Obdobie

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

Od 1. 5. 2019

50 %

2,9890

1,4945

45 %

2,9890

1,34505

Podľa § 122b Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:

  • kolektívnej zmluve,
  • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Za prácu v nedeľu

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Obdobie

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

Od 1. 5. 2019

100 %

2,9890

2,9890

90 %

2,9890

2,6901

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu, resp. na prípadnú prácu v nedeľu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu nepatrí.

Na účely mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu sa za sobotu a za nedeľu považuje kalendárny deň len na pracoviskách, kde nie sú nočné zmeny. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v sobotu medzi 0.00 hod. a 24.00 hod. a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v nedeľu medzi 0.00 hod. a 24.00 hod.

Príklad č. 1:

Zamestnanci v pohostinskom zariadení prevádzkovanom sedem dní v týždni pracujú od 15.00 do 23.00 hod., len v piatok a v sobotu končia pracovnú zmenu až o 2.00 hod. nasledujúceho dňa. Zamestnancom, ktorí vykonávali prácu od piatka 15.00 hod. do soboty 2.00 hod., vzniká nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu za čas od 0.00 do 2.00 hod. Zamestnancom, ktorí vykonávali prácu od soboty 15.00 do nedele 2.00 hod., vzniká nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu za čas od 15.00 do 24,00 hod. a nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu za čas od 24.00 do 2.00 hod. Zamestnancom, ktorí vykonávali prácu v nedeľu od 15.00 do 23.00 hod., vzniká nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu za celý čas.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa sobota, resp. nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nasleduje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Nočná zmena je podľa § 90 ods. 7 Zákonníka práce pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou, a sobota, resp. nedeľa je doba 24 hodín od určenia jej začiatku. Pracoviská s nočnými zmenami sú nepretržité alebo trojzmenné prevádzky, na ktorých začiatok a koniec výkonu práce určenej pracovnej zmeny nepripadá na ten istý kalendárny deň. Na týchto pracoviskách sa začiatok dňa nepočíta od nultej hodiny, ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu pracovných zmien ako prvá ranná zmena. Dôležité je, kedy začína cyklus pracovných zmien. Z hľadiska nároku na mzdové zvýhodnenie nie je rozhodujúce určenie kalendárnym dňom, ale rozvrhom pracovných zmien. Je potrebné určiť, ktorá je prvá ranná zmena v danom pracovnom týždni.

Príklad č. 2:

Zamestnanci pracujú v pracovných zmenách striedavo v režime od 6.00 do 14.00 hod., od 14.00 do 22.00 hod. a od 22.00 do 6.00 hod. Prvá ranná zmena v týždni nastupuje v pondelok o 6.00 hod. Na účely:

  • mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu – sobota začína v sobotu o 6.00 hod. a končí v nedeľu o 6.00 hod. a mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancom, ktorí pracujú v sobotu medzi 6.00 a 24.00 hod. a v nedeľu medzi 24.00 a 6.00 hod.,
  • mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu – nedeľa začína v nedeľu o 6.00 hod. a končí v pondelok o 6.00 hod. a mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancom, ktorí pracujú v nedeľu medzi 6.00 a 24.00 hod. a v pondelok medzi 24.00 a 6.00 hod.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner