Nariadenie dovolenky

Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky pre nedostatok práce aj zamestnancom, ktorí sú práceneschopní?

Dátum publikácie:26. 3. 2020
Autor:JUDr. Petra Beznosková

tt_modre-dvere

Celá otázka:

Zamestnávateľ bol nútený zavrieť svoju prevádzku pre nedostatok práce (zastavené dodávky z dôvodu uzatvorenia fabrík pre koronavírus). Má v záujme nariadiť svojim zamestnancom 2 týždne dovolenku. Niektorí zamestnanci sú práceneschopní a majú sa vrátiť do práce 23. 3. 2020. Čo by sa stalo, ak by zamestnanec nesúhlasil s čerpaním dovolenky? Je zamestnávateľ oprávnený nariadiť v tejto dobe čerpanie dovolenky?

Odpoveď:

Základnou povinnosťou zamestnávateľa je (okrem platenia mzdy) prideľovať svojim zamestnancom prácu. Ak však zamestnávateľ dočasne nemá pre svojich zamestnancov prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“). Ak zamestnávateľ nevyrieši situáciu so svojimi zamestnancami inak (nenariadi dovolenku, neurčí čerpanie náhradného voľna), má povinnosť platiť zamestnancom, ktorí pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa nepracujú, náhradu mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca (ust. § 142 ods. 3 Zákonníka práce). Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ v dohode s nimi vymedzil vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, výška náhrady mzdy sa určuje dohodou, minimálne vo výške 60 % priemerného zárobku (ust. § 142 ods. 4 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ môže prechodný nedostatok práce riešiť nariadením čerpania dovolenky svojim zamestnancom. Musí však splniť podmienky stanovené v ust. § 111 Zákonníka práce.


Odpoveď je skrátená. Prečítajte si celé znenie:

Nariadenie dovolenky

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner