Návrat ženy alebo muža do práce po materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke

Čo všetko obnáša návrat do práce v súvislosti so zaradením na pracovnú pozíciu, pracovným časom, podmienkami, prestávkou na dojčenie, neplateným voľnom a s dovolenkou.

Dátum publikácie:24. 9. 2021
Autor:JUDr. Klára Kučerková

tt_navrat-materska

Prepojenie práce a plnenie si materských či rodičovských povinnosti je v súčasnosti zásadnou témou, ktorá sa dotýka nielen zamestnankýň a zamestnancov čerpajúcich materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, ale aj zamestnávateľov. S tým súvisí aj téma návratu žien a mužov do práce po materskej či rodičovskej dovolenke, ktorú si bližšie rozoberieme v tomto článku. Zameriame sa najmä na tie ustanovenia Zákonníka práce, ktoré poskytujú týmto ženám a mužom zvýšenú ochranu v súvislosti s ich návratom do práce.

Oznamovacia povinnosť

Žena alebo muž, ktorí sa vracajú z materskej dovolenky alebo z rodičovskej dovolenky, sú povinní oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi v dostatočnom predstihu, aby sa zamestnávateľ mohol pripraviť na ich návrat a vyrovnať vzťahy napríklad so zamestnancom, ktorého dočasnej prijal na ich miesto.

Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnanec vracajúci sa do práce urobil toto oznámenie písomne, najmenej jeden mesiac vopred a aby v ňom uviedol predpokladaný deň skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 3 Zákonník práce).

Rovnaká oznamovacia povinnosť platí aj pre nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia a zmeny týkajúce sa nástupu prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Prerušenie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky zo zákona a nástup do práce

Prerušenie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky muža starajúceho sa o narodené dieťa podľa ustanovenia § 166 ods. 1 Zákonníka práce nastáva v prípade, keď dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce. Nevyčerpaná časť materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky muža starajúceho sa o narodené dieťa sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa (§ 168 ods. 1 Zákonník práce).

To znamená, že materská dovolenka a rodičovská dovolenka muža starajúceho sa o narodené dieťa sa preruší zo zákona len vtedy, keď žena alebo muž v čase od prevzatia dieťaťa do starostlivosti dojčenského ústavu alebo liečebného ústavu nastúpia do práce.

To, či žena alebo muž počas zákonného prerušenia materskej dovolenky alebo prvej časti rodičovskej dovolenky muža nastúpia do práce, závisí od ich rozhodnutia. Vzhľadom na to, že zamestnanci nie sú počas dočasného nástupu do práce chránení pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, možno predpokladať, že nebudú mať záujem o zákonné prerušenie materskej dovolenky.

K prerušeniu materskej dovolenky zo zákona však napriek existencii vyššie uvedených dôvodov nedôjde do šiestich týždňov odo dňa pôrodu, čím sa sleduje minimálna ochrana zdravia ženy súvisiaca s pôrodom.

Príklad:

Ak by dojčenský ústav prevzal narodené dieťa zo zdravotných dôvodov do svojej starostlivosti v 3. týždni po pôrode, trvala by materská dovolenka ženy až do 6. týždňa po pôrode, kedy by mohla žena nastúpiť do práce, a až vtedy by došlo k zákonnému prerušeniu materskej dovolenky.

Ďalej je potrebné uviesť, že žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará (§ 168 ods. 2 Zákonník práce).

Prerušenie rodičovskej dovolenky na žiadosť ženy alebo muža a nástup do práce

Žena alebo muž na rodičovskej dovolenke poskytovanej s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku alebo 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce, sa môže pred uplynutím rodičovskej dovolenky rozhodnúť, že ju preruší a nastúpi do práce.

Žena alebo muž týmto nástupom do práce nestrácajú nárok na čerpanie zvyšku rodičovskej dovolenky. Môžu sa rozhodnúť, že opätovne nastúpia na rodičovskú dovolenku, aby si vyčerpali jej zvyšok, pričom tak môžu urobiť len do doby dosiahnutia 3 rokov alebo 6 rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

V oboch prípadoch sú zamestnanci povinní zamestnávateľovi písomne oznámiť túto skutočnosť vopred, písomne, s uvedením predpokladaného dňa prerušenia rodičovskej dovolenky či návratu na rodičovskú dovolenku tak, aby sa zamestnávateľ vedel na tieto situácie pripraviť.

Navyše, v prípade opätovného nástupu na rodičovskú dovolenku musia zamestnanci okrem vyššie uvedeného písomného oznámenia písomne požiadať o čerpanie zvyšku rodičovskej dovolenky.

Prečítajte si celé znenie:

Návrat ženy alebo muža do práce po materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke 

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Klára Kučerková


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.