Nezdaniteľné časti základu dane

Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť, t. j. platí nižšiu daň z príjmov. Týmto spôsobom si zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov.

Dátum publikácie:14. 12. 2017
Autor:Ing. Marián Drozd

nezdanit_cast_zakl_dane

Nezdaniteľné časti základu dane sú sumy, o ktoré je možné znížiť si základ dane, z ktorého sa vypočítava daň z príjmov.

Týmto spôsobom si daňovník zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov. Nezdaniteľné časti si nemôže uplatniť daňovník, ktorý je právnickou osobou (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, nezisková organizácia). Nezdaniteľné časti si môže uplatniť fyzická osoba, ak má príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec) alebo príjmy z podnikania alebo príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) alebo kombináciu týchto druhov príjmov. Ide o tzv. aktívne príjmy (AP).

Uplatneniu nezdaniteľných časti sa venuje celý § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 595/2003 Z. z.“ alebo „zákon o dani z príjmov“). Z ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že nezdaniteľné časti základu dane (ďalej aj „nezdaniteľné časti“) sú sumy, o ktoré si daňovník, ktorý je fyzickou osobou, znižuje čiastkový základ dane alebo súčet čiastkových základov dane zistený z tzv. aktívnych príjmov (AP), t. j.

  • z príjmov podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti) alebo
  • z príjmov podľa § 6 ods. 1 alebo 2 (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti).

To znamená, že fyzická osoba si nemôže uplatniť nezdaniteľné časti pri pasívnych príjmoch, napr. z prenájmu, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z predaja nehnuteľnosti a pod.

Zákon č. 595/2003 Z. z. rozlišuje tieto štyri nezdaniteľné časti:

  1. nezdaniteľná časť na daňovníka – (§ 11 ods. 2),
  2. nezdaniteľná časť na manželku (manžela) – (§ 11 ods. 3),
  3. suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 8),
  4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10)

Daňovník si môže za zdaňovacie obdobie uplatniť súčasne všetky uvedené nezdaniteľné časti, ak mu na ich uplatnenie vznikne nárok.

Upozornenie!

Je potrebné však zdôrazniť, že za rok 2017 už nie je možné odpočítavať dobrovoľné príspevky na starobné

dôchodkové sporenie (tzv. II. pilier), ktoré bolo možné v zmysle § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov naposledy odpočítať za rok 2016 (pri podávaní daňového priznania v roku 2017).

Nezdaniteľná časť na daňovníka a nezdaniteľná časť na manželku (manžela) sa v niektorých médiách uvádza ako akýsi „dar od štátu“. S týmto názorom nemožno súhlasiť. Ak by totiž nízkopríjmoví daňovníci nemohli uplatniť tieto nezdaniteľné časti, tak by sa im vôbec neoplatilo byť zamestnaným a rovnako aj podnikatelia by svoju činnosť „zavesili na klinec“ a poberali by radšej sociálne dávky. Na druhej strane vysokopríjmoví daňovníci nemajú nárok na uplatnenie týchto nezdaniteľných častí – takže o ako-takom dare možno hovoriť len v prípade „stredne“ príjmových daňovníkov. A napokon ani dôchodcovia s priemernou výškou starobného dôchodku taktiež si nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Videopríklad k otázke uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v prípade, ak je manželka študentkou vysokej školy dennej formy.
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

Poznámka:

Nezdaniteľné časti ako také majú svoj význam, pomocou nich štát aktivuje daňovníkom k určitým aktivitám, napr. aj k plateniu dobrovoľných príspevkov na dôchodkové sporenie. Napr. v Českej republike nezdaniteľnou časťou sú okrem iného aj úroky z hypotekárneho úveru alebo obdobného úveru, čo daňovníkov má motivovať k zabezpečeniu vlastného bývania.

O uplatnenie nezdaniteľných častí sa nežiada, ani o nich daňovník neúčtuje. Jednoducho si ich fyzická osoba uplatní, ak sú splnené zákonné podmienky.

Článok je skrátený. Celé znenie si prečítajte tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Objednať ročný prístup v e-shope zakon.sk

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.