Oboznamovanie zamestnancov s predpismi BOZP

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný preukázateľne oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie:25. 1. 2018
Autor:JUDr. Monika Kiklicová

bozp_MC

Podľa bežne dostupnej terminológie pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ide o súhrn opatrení stanovených legislatívou alebo zamestnávateľom, ktoré majú predchádzať ohrozeniu či poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese.

Áno, poslednými dvoma slovíčkami sme sa dostali do „pracovného procesu“, teda k pracovnoprávnym vzťahom a k právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim. Ako bolo už naznačené, zabezpečiť na pracovisku bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci je vecou zamestnávateľa. Nielen...

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Konkrétne ide o zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predmetné oboznámenie zamestnancov s vyššie uvedeným musí zamestnávateľ i preukázať. Hodnoverne a s istotou. O tejto povinnosti zamestnávateľa pojednával i Najvyšší súd SR, ktorého rozsudok si teraz rozoberieme a vysvetlíme.

„Dôkazné bremeno týkajúce sa preukázania, že oboznámil každého zamestnanca s predpismi BOZP podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, je na zamestnávateľovi. Tento musí s istotou preukázať, že každého zamestnanca oboznámil s uvedenými predpismi, pričom vyhlásenie v rámci pracovnej zmluvy je nepostačujúce. Je celkom obvyklé, že zamestnávateľ uskutočňuje s týmto cieľom školenia pre svojich zamestnancov, ktorí potvrdia svojím podpisom na samostatnej listine, že boli s týmito predpismi BOZP oboznámení. Je taktiež úplne irelevantné, čo tvorilo náplň práce zamestnankyne D. R. a či konala nad rámec svojej pracovnej náplne. Pre účely BOZP sú tieto skutočnosti právne nepodstatné a netvoria predmet tohto konania.“

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR 5Sžo/70/2014)

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci účastníkov konania v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného...

 

Článok je skrátený. Celý text si môžete prečítať tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.