Odchodné nie je možné „preplatiť“ dávkou garančného poistenia

Dávkou garančného poistenia nahrádza Sociálna poisťovňa zamestnancovi príjem, ktorý mu nevyplatil jeho zamestnávateľ. Priznanie tejto dávky je realizovateľné za predpokladu splnenia určitých podmienok.

Dátum publikácie:19. 5. 2015
Autor:Sociálna poisťovňa

ju

Dávkou garančného poistenia nahrádza Sociálna poisťovňa zamestnancovi príjem, ktorý mu nevyplatil jeho zamestnávateľ. Na priznanie tejto dávky je však potrebné, aby bol zamestnávateľ na účely sociálneho poistenia platobne neschopný a aby neuspokojené nároky zamestnanca mali taký charakter nárokov, ktoré zákon umožňuje dávkou garančného poistenia uspokojiť.

Žiadateľovi o dávku garančného poistenia nemôžu byť preplatené akékoľvek pracovnoprávne nároky, ktoré mu nevyplatil jeho zamestnávateľ, ale iba tie, ktoré sú v zákone výslovne uvedené.

Sú medzi nimi napr.:

  • nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
  • nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
  • nárok na náhradu mzdy za dovolenku,
  • nárok na odstupné,
  • nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru
  • a iné.

Medzi týmito nárokmi však nie je uvedené, že by mal byť žiadateľovi preplatený neuspokojený nárok na odchodné. Z tohto dôvodu nemôže byť odchodné zahrnuté do nárokov, ktoré sa uspokojujú dávkou garančného poistenia.

Odchodné je podľa Zákonníka práce peňažné plnenie vyplácané zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Odchodné však nepatrí medzi výslovne vymedzené pracovnoprávne nároky, ktoré je možné ako súčasť dávky garančného poistenia uspokojiť.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.