Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020

Kto môže požiadať o odklad poistného na zdravotné a sociálne poistenie za marec a kto má nárok na odpustenie odvodov za apríl do Sociálnej poisťovne? 

Dátum publikácie:13. 5. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_kalendar-stolovy

Obsah:

1. Odklad splatnosti poistného za marec 2020

2. Odpustenie platenia poistného za apríl 2020

Jedným z cieľov zmiernenia ekonomických dosahov na platiteľov poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je:

- odklad splatnosti poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ, a poistného samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac marec 2020, a to do 31. júla 2020, ak u týchto subjektov došlo v marci k poklesu čistého obratu, resp. príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,

- odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ, a poistného na povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku najmenej 15 dní.

1. Odklad splatnosti poistného za marec 2020

Odklad platenia odvodov ustanovuje zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 6. 4. 2020 dopĺňa zákon:

a v zmysle ktorého splatnosť:

 • poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • preddavkov na zdravotné poistenie zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb,
 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov, za ktorých je zamestnávateľ povinný platiť príspevky,

za mesiac marec 2020 sa posúva do 31. júla 2020 u tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles:

 • čistého obratu alebo
 • príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

o 40 % a viac.

V súlade s týmto zákonom vláda SR:

 • ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • môže ustanoviť:
  • obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 zákona o sociálnom poistení, a obdobie, za ktoré sa má platiť preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie v inom termíne splatnosti, ako je ustanovené v § 17 zákona o zdravotnom poistení,
  • termín splatnosti poistného a preddavku na poistné za vyššie uvedené obdobie.

Kto a ako môže požiadať o odpustenie odvodov za apríl 2020

1.1. Pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanovila vláda SR nariadením vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Na účely tohto nariadenia vlády SR je:

 • tržbou – čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • odvádzateľom – fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie, ak je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 293ew zákona o sociálnom poistení alebo § 38ev zákona o zdravotnom poistení,
 • činnosťou – činnosť, z ktorej má odvádzateľ právo na tržbu,
 • aktuálnym mesiacom – mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa,
 • predchádzajúcim rokom – kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je aktuálny mesiac,
 • mesačným priemerom tržieb – podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutý za predchádzajúci rok a čísla 12.

Podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov, ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Ide o výnosy účtované na účtoch 601 – Tržby za vlastné výrobky, 602 – Tržby z predaja služieb, 604 – Tržba za tovar, 606 – Výnosy zo zákazky, 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj, 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (poľnohospodársky podnik), 662 – Úroky (lízingová spoločnosť) u právnických osôb a fyzických osôb účtovaných v sústave podvojného účtovníctva.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

U fyzických osôb, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva alebo na účely vyčíslenia základu dane z príjmov, uplatňujú tzv. výdavky percentom podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov alebo vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov:

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Akciová cena (zľava 10%): 261,90 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.