Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2020

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na jednej strane zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ale na druhej strane spôsobuje zvýšenie odvodov a ceny práce zamestnávateľa.

Dátum publikácie:31. 1. 2020
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

odvod 2020

Obsah:
Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne
Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne
Účet 331 – Zamestnanci

Minimálna mzda nie je uvedená priamo v zákone o minimálnej mzde, ale je uvedená v nariadení vlády. Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to vo výške 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 € za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na jednej strane zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ale na druhej strane spôsobuje zvýšenie odvodov a ceny práce zamestnávateľa.

Hrubá mzda je mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Čistá mzda zamestnanca je hrubá mzda – (mínus) odvody do SP a ZP (13,4 %) – (mínus) preddavok na daň (19 %) – (mínus) ostatné zrážky.

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch aj v podobných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu.

Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne

Do Sociálnej poisťovne sa odvádza:

  • dôchodkové poistenie,
  • nemocenské poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • úrazové poistenie,
  • garančné poistenie.

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

  • Starobné poistenie – poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia. Poskytuje sa z neho starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok.
  • Invalidné poistenie – poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. Poskytuje sa z neho invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Poskytujú sa z neho nemocenské dávky, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka.

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Garančne poistený je zamestnávateľ:

  • zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (najmä v pracovnom pomere, obdobnom právnom vzťahu, t. j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti),
  • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Zamestnancom na účely garančného poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie.

Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktoré mu vyplýva zo Zákonníka práce. Preto na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu, a zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu takúto fyzickú osobu.

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa poskytuje 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru, t. j. úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tab. č. 1 – Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Druh poistenia

Odvody v %

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Nemocenské poistenie

1,4

1,4

ltInvalidné poistenie

3

3

Starobné poistenie

4

14

Poistenie v nezamestnanosti

1

1

Zdravotné poistenie

4

10

Úrazové poistenie

-

0,8

Garančné poistenie

-

0,25

Rezervný fond solidarity

-

4,75

Spolu

13,4

35,2

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok: 

Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa

Poznámky pod čiarou:

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

CENA PO ZĽAVE -15%: 247,35 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.