Odvody poistného od 1. januára 2019

Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Dátum publikácie:7. 2. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

penaize pod gulou

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu a poistného sa pre rok 2019 nemenia. Minimálny mesačný vymeriavací základ je naďalej stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 477 €.

Maximálny vymeriavací základ je naďalej stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie, a to vo výške 6 678 € mesačne, a pre výpočet poistného z dividend, a to vo výške 57 240 €.

Uvedené vymeriavacie základy sú odvodené od priemernej mesačnej mzdy za rok 2017, ktorá je vo výške 954 €.

Ďalšie zmeny v mzdovej oblasti si pozrite vo videoškolení: Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2019 musí zamestnávateľ zohľadniť:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ – nie je stanovený,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ – len pre sociálne poistenie – 6 678 €,
 • odvodovú úľavu predtým dlhodobo nezamestnaného občana a občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese – pri pracovnoprávnom vzťahu uzatvorenom od 1. 1. 2019 – pri príjme maximálne 639,18 €,
 • zvýhodnenú dohodu o brigádnickej práci študentov – mesačne 200 €,
 • zvýhodnenú dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce dôchodcu – mesačne 200 €,
 • odpočítateľnú položku zamestnanca na zdravotné poistenie – 380 € mesačne,
 • cudzinec je zdravotne poistený, len ak má dohodnutý mesačný príjem minimálne vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2019 musí samostatne zárobkovo činná osoba zohľadniť:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ – 477 €,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ – len na sociálne poistenie – 6 678 €,
 • minimálne mesačné poistné na sociálne poistenie – 158,11 €,
 • maximálne mesačné poistné na sociálne poistenie – 2 213,75 €,
 • minimálne mesačné poistné na zdravotné poistenie – 66,78 €, resp. 33,39 €,
 • hranicu príjmu v roku 2018 pre vznik/ zánik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2019 – 5 724 €.

Článok je skrátený. Celý text:

Odvody poistného od 1. 1. 2019

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner