Parlament odobril súkromné pálenie alkoholu pre vlastnú spotrebu

Oproti pôvodnému návrhu sa veková hranica súkromného výrobcu alkoholu pre vlastnú spotrebu posunula z 18 na 21 rokov. Poslanci tiež schválili návrh, aby sa výroba destilátov neobmedzovala len výlučne na vlastné dopestované ovocie, ale aby zahŕňala aj med z vlastnej produkcie.

Dátum publikácie:21. 9. 2018
Autor:SITA a.s.

SITA | 20.9.2018

Poslanci NR SR vo štvrtok schválili novelu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Novela zákona, s ktorou prišla strana Most-Híd, tak umožní fyzickým osobám - nepodnikateľom súkromnú výrobu destilátu z vlastného ovocia a medu pre vlastnú spotrebu podľa zákonom ustanovených podmienok. K novele zákona boli schválené aj pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR Petra Antala (Most-Híd) a Evy Antošovej (SNS). Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Schválená novela zákona definuje súkromnú výrobu destilátu, súkromného výrobcu destilátu a ustanovuje podmienky súkromnej výroby destilátu, medzi ktoré patria minimálny vek 21 rokov, vlastníctvo destilačného zariadenia spĺňajúceho ustanovené podmienky, zákaz použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, maximálny objem vyrobeného destilátu za jeden kalendárny rok. Novela tiež stanovuje oznamovaciu povinnosť o držbe destilačného zariadenia a daňovú povinnosť.

Vláda SR na svojom rokovaní 22. augusta súhlasila s novým znením zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a o spotrebnej dani z alkoholických nápojov z dielne strany Most-Híd. Navrhla však pristúpiť k viacerým zmenám v pôvodnom návrhu na základe pripomienok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva financií SR, ktoré mali byť do novely zahrnuté.

Peter Antal (Most-Híd) ako predkladateľ návrhu na základe pripomienok ministerstiev vystúpil v rozprave s pozmeňujúcim návrhom, v ktorom boli podľa neho zapracované aj niektoré pozmeňujúce návrhy predložené poslancami NR SR Evou Antošovou (SNS) a Martinom Feckom (OĽaNO). „Táto úprava prináša viacero spresnení a doplnení súkromnej výroby destilátu. Výslovne sa ustanovuje povinnosť súkromného výrobcu destilátu zabezpečiť destilačné zariadenie opatrené uzáverami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odstráneniu. Dopĺňajú sa aj dôvody výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu a dopĺňa sa aj výpočet priestupkov tak, aby colné úrady mohli efektívnejšie postihovať porušenie tejto úpravy,“ uviedol k pozmeňujúcemu návrhu Peter Antal.

Okrem pozmeňujúceho návrhu Petra Antala prešiel aj návrh Evy Antošovej z SNS, ktorá okrem zvýšenia vekovej hranice súkromného výrobcu alkoholu pre vlastnú spotrebu na 21 rokov presadila aj úpravu, aby sa výroba destilátov neobmedzovala len výlučne na vlastné dopestované ovocie, ale aby zahŕňala aj med z vlastnej produkcie.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner