Personálny lízing I. časť – Čo je personálny lízing

Prvá časť sa zaoberá personálnym lízingom a pre koho je určený. Na článok bude nadväzovať druhá časť – Agentúry dočasného zamestnávania.

Dátum publikácie:10. 10. 2019
Autor:Ľudmila Lipovská Lišková

personalny liziing

Personálny lízing predstavuje vysoko efektívne a flexibilné riešenie ekonomickej stránky získavania ľudského kapitálu v spoločnosti, ktorá potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov a súčasne ich nezamýšľa vziať do pracovného pomeru z rôznych dôvodov.

Článok je rozdelený na dve časti, pričom druhá časť, venovaná najmä agentúram dočasného zamestnávania, bude uverejnená neskôr.

Personálny lízing je u nás pomerne novou formou získavania zamestnancov. Ide o spôsob, ktorým sa pracovné sily vyhľadávajú tými najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náborov, výberov a investovania do prípravy zamestnancov, do ich vzdelávania, udržiavania a rastu ich odbornej úrovne.

Podstata personálneho lízingu spočíva v dočasnom prideľovaní zamestnancov; je to druh zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale pracuje pre tzv. užívateľského zamestnávateľa.

UPOZORNENIE

Personálny lízing = prenájom pracovných síl, využívanie cudzích ľudských zdrojov.

V Európe je veľmi známou a už dlho využívanou formou zamestnávania pracovníkov. Na Slovensku sa tento spôsob zamestnávania začal využívať už začiatkom deväťdesiatych rokov, ale nedosiahol také rozmery ako vo vyspelých západoeurópskych krajinách s dlhoročnou tradíciou zamestnávania na lízing. V porovnaní so službami v oblasti recruitmentu (z angl. recruiter = náborový pracovník) či v oblasti firemného vzdelávania personálny lízing na Slovensku ešte stále zaostáva, no postupne sa začína udomácňovať aj na našom pracovnom trhu. Na jednej strane je to rozvoj podnikateľskej sféry spolu s rastom slovenskej ekonomiky v dôsledku vstupu Slovenska do Európskej únie a na druhej strane nedostatok kvalitných služieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, čo núti zamestnávateľov hľadať pracovné sily čo najpružnejším a najrýchlejším spôsobom.

V budúcnosti sa dá predpokladať najväčší rozmach personálnych služieb práve v tejto oblasti, a to aj v súvislosti s príchodom veľkých medzinárodných spoločností na Slovensko hlavne v automobilovom priemysle. Firmy majú čoraz väčší záujem nielen o prenájom zamestnancov a o presunutie ich mzdových záležitostí na tretí subjekt, ale aj o vyčlenenie kompletných aktivít a činností, ktoré nie sú hlavným predmetom ich činnosti.

Personálny lízing reaguje na nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Využívajú ho najmä zamestnávatelia, ktorí nemajú záujem o zdĺhavé procesy náborov, nechcú investovať príliš veľa finančných prostriedkov do odbornej prípravy zamestnancov a ich ďalšieho vzdelávania. Široké uplatnenie má aj pri sezónnych a nárazových prácach, napr. v poľnohospodárstve a v stavebníctve.

NEPREHLIADNITE

Personálny lízing v zásade znamená prenájom pracovníkov, kedy má zamestnanec pracovnú zmluvu uzatvorenú s personálnou spoločnosťou, ale prácu vykonáva pre užívateľského zamestnávateľa. Na základe kritérií, ktoré si zamestnávateľ zvolí, mu vie spoločnosť poskytujúca personálny lízing zabezpečiť rýchly nábor a zároveň výber personálu a preberá na seba tiež vedenie mzdovej a finančnej agendy, až po vypracovanie pracovných zmlúv.

Hlavnou výhodou prenájmu pracovných síl je to, že zamestnanec je v pracovnom pomere s personálnou agentúrou a zamestnávateľ mu platí len za skutočne vykonanú prácu bez zbytočného zaťažovania mzdového rozpočtu a rozsiahlej administratívy, ktorá je spojená s tradičným pracovnoprávnym vzťahom. Táto skutočnosť prináša firme výraznú úsporu personálnych nákladov, pretože vedenie personálnej a mzdovej agendy prechádza na personálnu agentúru, s ktorou má „lízingový zamestnanec“ podpísanú pracovnú zmluvu.

POZNÁMKA

Na jednej strane personálny lízing umožňuje zamestnávateľovi mať vždy k dispozícii optimálny počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonanie určitého objemu práce, čo ocení najmä pri sezónnych výkyvoch, v dovolenkovom období či pri časovo ohraničených projektoch. V takýchto situáciách môže totiž vzniknúť potreba zvýšiť stav personálu na dvojnásobok či až trojnásobok a onedlho opäť znížiť počet zamestnancov na pôvodný stav.

V tomto prípade práve personálny lízing umožňu­je firme vyhnúť sa celej administratíve spoje­nej s prijímaním a následným prepúšťaním pracovníkov po splnení požadovaných pracovných úloh. Na druhej strane umožňuje zamestnávateľovi „vyskúšať si“ takéhoto pracovníka, t. j. overiť si jeho odbornosť a schopnosti a v prípade záujmu ho následne prijať do interného stavu.

Na prvý pohľad vyzerá táto forma zamestnávania pre spoločnosti zbytočne drahá, pretože okrem výplaty musí vyplácať aj finančné prostriedky navyše. V skutočnosti im však spolupráca s agentúrou umožňuje dosahovať úsporu nákladov a času, ktoré sú spojené s výberom vhodných kandidátov.

Personálne agentúry ponúkajú viaceré druhy služieb, hlavne:

  • personálny lízing – vyhľadanie, výber a zazmluvnenie pracovníkov na predmetnú činnosť (dočasné zamestnávanie),
  • prezamestnanie existujúcich zamestnancov,
  • vyhľadávanie zamestnancov do kmeňového stavu klientov, tzv. headhunting a
  • iné služby, napríklad prieskumy trhov, platové analýzy, outsourcing (odovzdanie niektorých aktivít subdodávateľovi), outplacement (profesionálna pomoc prepúšťaným zamestnancom) a iné.


Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Personálny lízing I. časť – vymedzenie pojmov

Pripravujeme: Personálny lízing II. časť – Agentúry dočasného zamestnávania

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner