Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

Dátum publikácie:26. 3. 2018
Autor:Redakcia
Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

 

Dňa 23. 3. 2018 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

V súčasnosti platná legislatíva nereguluje spôsob ani výšku vyplácaných odmien pri predaji finančných produktov, upravuje sa len povinnosť písomne informovať neprofesionálneho klienta o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie.

Legislatíva taktiež nereguluje spôsob stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení, pričom klient znáša všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.

Nová právna úprava má za cieľ dosiahnuť zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov, reguláciu odmien finančných sprostredkovateľov a reguláciu stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner