Platenie sviatkov pri vyslaní na výkon prác

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Ako postupovať pri posudzovaní nároku na náhradu mzdy počas sviatku v ČR, ak je v tom čase zamestnanec na Slovensku?

Dátum publikácie:9. 1. 2019
Autor:JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

tt_clovek-s-taskou

Celá otázka:

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Napríklad zamestnanec je vyslaný do ČR od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Dňa 26. 9. 2018 sa zamestnanec vráti na Slovensko, napríklad čerpá dovolenku a až 1. 10. 2018 opäť pracuje v ČR. Pri platení sviatkov zamestnávateľ vychádza z toho, v akom štáte sa zamestnanec počas vyslania zdržiava. To znamená, že ak 28. 9. 2018 je v ČR sviatok a zamestnanec je doma na Slovensku, náhradu za sviatok nedostane, pretože sa nezdržiaval v ČR. Je to správne?

Odpoveď:

Z hľadiska posudzovania, či vyslanie trvá, nie je rozhodujúce, či zamestnanec čerpá napr. dobu odpočinku – nepretržitý odpočinok v týždni, dovolenku a pod. na území ČR alebo na území SR. Dôležité je, ku ktorému miestu výkonu práce (na území ktorého štátu) má zamestnávateľ vo vzťahu k zamestnancovi dispozičné oprávnenie. Ak má v dohode o vyslaní dohodnuté podľa § 5 ods. 12 Zákonníka práce, že od 1. 9. do 31. 10. bude vyslaný do ČR, resp. tam bude mať miesto výkonu práce, je bezpredmetné, kde sa bude čerpať odpočinok.

Napr. vyslanie je od 1. 9. do 31. 10. Zamestnanec vykonáva prácu v ČR 10 dní a následne sa na 4 dni vracia domov, aby čerpal týždenný odpočinok. Po jeho vyčerpaní sa vracia na územie ČR.

1. Z hľadiska pracovnoprávneho (pre účely Zákonníka práce - ZP) vyslanie trvá aj počas čerpania voľna. 1) je zrejmé, že ide o dobu odpočinku vo väzbe na predchádzajúci výkon práce v ČR.

2. Po skončení odpočinku sa zamestnanec vracia do ČR.

3. V podstate zamestnanec by mohol čerpať voľno kdekoľvek, napr. aj zostať v ČR (na vlastné náklady, t. j. ak by sa mu nechcelo cestovať domov – z ČR to nie je ďaleko, ale napr. môže byť vyslaný do Španielska a odtiaľ návrat autom zaberie aj 2 dni, náklady na lietadlo môžu prevýšiť náklady na ubytovanie + diéty, a pre zamestnávateľa môže byť výhodnejšie, ak tam zamestnanec zostane).

Samozrejme, ak by zamestnávateľ určil v priebehu tých 4 dní odpočinku prácu nadčas podľa § 97 ods. 5 vo väzbe na § 94 ZP (a pracovná zmluva/dohoda o vyslaní by to umožňovala), ktorá sa má vykonať na území SR, ide o aplikáciu práva SR, a vtedy o výkon práce počas vyslania nepôjde, ale pôjde o výkon práce v SR – vyslanie sa „preruší“.

Odpoveď je skrátená. Celú odpoveď si prečítate po prihlásení:

Platenie sviatkov pri vyslaní na výkon prác

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner