Posvietili sme si na zamestnávateľov

Má zamestnávateľ oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia? Vybrali sme praktický príklad, ktorý poukazuje práve na účel definovania závislej práce v Zákonníku práce.

Dátum publikácie:20. 5. 2015
Autor:Ing. Lenka Kuchárová

tt_chlap-so-ziarovkou

Môže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?

Odpoveď:

Nie, zamestnávateľ nemôže prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky. Zamestnávateľ nemá oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce závislá práca je práca vykonávaná:

  • vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
  • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
  • podľa pokynov zamestnávateľa,
  • v jeho mene,
  • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu (na základe zmluvy o dielo, príkaznej zmluvy...) alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu (mandátna zmluva, na živnosť...). Závislá práca môže byť vykonávaná na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce.

Účelom definovania závislej práce v Zákonníku práce je predchádzať zastieraniu pracovných pomerov inými než pracovnoprávnymi vzťahmi, napríklad aj výkonom práce na základe živnostenského oprávnenia.

Zamestnanec ani zamestnávateľ sa nemôžu samovoľne rozhodnúť, že prácu, ktorú zamestnanec vykonáva v pracovnom pomere, bude vykonávať ako živnostník. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní). Čo v uvedenom prípade predpokladáme, že nebude splnené.

To, či v konkrétnom prípade ide o závislú prácu alebo nie, neurčuje názov zmluvy, podľa ktorej sa práca vykonáva, ale obsah zmluvy určujúci podmienky výkonu práce.

Záver:

Zamestnávateľ nesmie porušovať ustanovenia § 1 Zákonníka práce, ktorý definuje závislú prácu. Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v pracovnom pomere nútiť, aby túto činnosť začal vykonávať na základe živnostenského oprávnenia, pretože nedochádza k naplneniu základných charakteristík podnikania.

TIP: V súvisiacich dokumentoch nájdete okomentované ustanovenie § 1 Zákonníka práce, ktoré obsahuje definíciu pojmu závislej práce.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.