Prehľad mzdových veličín v eurách používaných od 1. januára 2016

Nariadením vlády SR č. 279/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2016 ustanovila výška minimálnej mzdy na:
a) 405,00 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (do 31. 12. 2015 380 €),
b) 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (do 31. 12. 2015 2,184 €).

Dátum publikácie:12. 2. 2016
Autor:Bibiána Špániková

Image3681

Nariadením vlády SR č. 279/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2016 ustanovila výška minimálnej mzdy na:

a) 405,00 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (do 31. 12. 2015 380 €),

b) 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (do 31. 12. 2015 2,184 €).

UPOZORNENIE

Pri výkone zrážok zo mzdy v prospech výživného pre maloleté dieťa sa postup pri výkone zrážok od 1. 1. 2016 nemení!

Mzdové veličiny používané v roku 2016 sú spracované do prehľadných tabuliek.

Minimálne mzdové nároky

Stupeň

Koeficient

Mesačná mzda

40 h/týždeň

38,75 h/týždeň

37,5 h/týždeň

1

1,0

405,00

2,3280

2,4031

2,4832

2

1,2

486,00

2,7936

2,8837

2,9798

3

1,4

567,00

3,2592

3,3643

3,4765

4

1,6

648,00

3,7248

3,8450

3,9731

5

1,8

729,00

4,1904

4,3256

4,4698

6

2,0

810,00

4,6560

4,8062

4,9664

 

Minimálna hodinová sadzba príplatku za nočnú prácu

0,4656

Minimálna hodinová sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce

0,4656

Minimálna náhrada za hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

0,4656

Minimálna mzda za hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku

2,3280

6-násobok minimálnej mzdy

2 430,00

12-násobok minimálnej mzdy

4 860,00

Daň z príjmov

Sadzba dane zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 €) vrátane (do 35 022,31 €)

19 %

Sadzba dane zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 €)

25 %

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka mesačne (pri výpočte preddavku na daň)

316,94

Nezdaniteľná časť základu dane ročne ak základ dane dosiahne výšku max. 19 809 €

3 803,33

Daňový bonus na dieťa mesačne

21,41

Daňový bonus na dieťa ročná suma (za 12 mesiacov)

256,92

Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok

max. 180,00

Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do výšky 2 % zo ZD

max. 1 029,60

Daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2016 nepresiahne

17,00

Daň sa nevyrubí a neplatí ak celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 nepresiahnu

1 901,67

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku: "Prehľad mzdových veličín v eurách používaných od 1. januára 2016" nájdete v súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bibiána Špániková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.