Prekážka v práci na strane zamestnanca

Nárok zamestnanca na pracovné voľno z dôvodu ošetrenia u lekára v prípade, ak je jeho pracovný čas rozvrhnutý v týždni tak, že v pondelok a stredu trvá pracovná zmena od 7.00 do 17.00 hodiny, utorok a štvrtok od 7.00 do 14.00 hodiny a v piatok od 7.00 do 13.00 hodiny.

Dátum publikácie:6. 7. 2018
Autor:Viera Kubanková

prekaz prac

Celá otázka:

Zamestnávateľ má stanovený pracovný čas 37,5 hodiny, pričom pracovná doba je rozvrhnutá na päť pracovných dní v týždni tak, že v pondelok a stredu trvá pracovná zmena od 7.00 do 17.00 hodiny, utorok a štvrtok od 7.00 do 14.00 hodiny a v piatok od 7.00 do 13.00 hodiny. V prípade, že zamestnanec má dôležitú osobnú prekážku v práci, a to ošetrenie alebo vyšetrenie u lekára, koľko hodín môže zamestnávateľ uznať prekážku v práci na jednotlivé dni, ak má návštevu lekára celý deň v pondelok alebo vo štvrtok, alebo má návštevu lekára v piatok, kde napríklad od 7.00 hod. do 11.00 hod. pracuje a potom ide k lekárovi?

Odpoveď:

V zmysle § 141 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnanec má právo na pracovné voľno s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Podľa § 141 ods. 5 Zákonníka práce na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje, akoby pracoval päť dní v týždni. To znamená, že ak má zamestnanec ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny, tak má nárok na prekážku v práci na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení na 7 dní, čo predstavuje 52,5 hodiny (7 dní x 7,5 hodiny pracovná zmena).

Celé znenie odpovede si prečítate po prihásení:

Prekážka v práci na strane zamestnanca

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner