Stravovanie zamestnancov

Zákonník práce okrem úpravy spôsobov zabezpečovania stravovania ustanovuje aj požiadavky na poskytovanú stravu.

Dátum publikácie:30. 8. 2018
Autor:Stanislava Žáková

tt_jedlo-na-tacke

Zabezpečovanie stravovania predstavuje povinnú starostlivosť zamestnávateľov o zamestnancov, ktorá je daná zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Ten v časti o sociálnej politike zamestnávateľa upravuje minimálny rozsah zabezpečenia stravovania.

Tento príspevok má za úlohu priblížiť právnu úpravu povinnosti zabezpečovať stravovanie, a to najmä definovaním povinných a oprávnených subjektov, jednotlivých spôsobov zabezpečenia stravovania, ako aj rozšírených možností poskytovania stravovania. V závere sa príspevok venuje daňovým výdavkom súvisiacim s poskytovaním stravovania v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Povinný subjekt

V zmysle ustanovenia § 152 ods. 1 Zákonníka práce je subjektom povinným zabezpečovať stravovanie zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca spĺňajúceho podmienku pre vznik nároku na poskytnutie stravy. V prípade dočasne pridelených zamestnancov je povinným subjektom agentúra dočasného zamestnávania alebo užívateľský zamestnávateľ.

Oprávnený subjekt

Oprávneným subjektom na poskytnutie stravy je zamestnanec v pracovnom pomere. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách, pričom nárok na poskytnutie stravy majú tí zamestnanci, ktorí v rámci pracovnej zmeny odpracovali viac ako štyri hodiny. Aj v prípade pracovnej zmeny trvajúcej viac ako jedenásť hodín je zamestnávateľ povinný poskytnúť stravu iba raz. Zákonník práce ale v ustanovení § 152 ods. 2 dáva zamestnávateľovi fakultatívnu možnosť poskytnúť svojim zamestnancom ďalšie jedlo.

Videoškolenie: Zamestnanecké benefity z pohľadu dane a odvodov aktuálne v roku 2018
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Príklad č. 1:

Zamestnanec pracoval vo firme, kde pri 12-hodinovej zmene poskytoval zamestnávateľ svojim zamestnancom stravu dvakrát. Po zmene zamestnania zostal prekvapený, že pri rovnako trvajúcej zmene zabezpečuje nový zamestnávateľ iba jedno jedlo. Až v novej práci si uvedomil, že nešlo o povinnosť, ale o dobrovoľné rozhodnutie bývalého zamestnávateľa.

Pri zabezpečovaní stravovania treba mať na pamäti rozdiel medzi pracovnou zmenou, ktorá trvá viac ako jedenásť hodín, a kombináciou riadnej pracovnej zmeny a práce nadčas, ktorá na ňu bezprostredne nadväzuje. Práca nadčas je síce podľa ustanovenia § 97 ods. 1 Zákonníka práce práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom, ale ide o prácu vykonávanú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Príklad č. 2:

Zamestnanec odpracoval bežnú rannú zmenu v čase od 7:00 do 15:00. Pre veľké množstvo práce zostal po dohode so zamestnávateľom pracovať ešte štyri hodiny na poobednej zmene. Napriek tomu, že úhrnne odpracoval viac ako jedenásť hodín, zamestnávateľ mu poskytol iba jedno jedlo, pretože čiastočne vykonával prácu mimo pracovnej zmeny a v takýchto prípadoch zamestnávateľ svojim zamestnancom ďalšie jedlo neposkytuje.

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má zamestnávateľ aj voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, ale iba vtedy, ak na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, ktorí nesplnili podmienku dĺžky výkonu práce na svojom pracovisku v rámci pracovnej zmeny, nevzniká nárok na poskytnutie stravy. Zamestnávateľ nie je taktiež povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Celý obsah:
Povinný subjekt
Oprávnený subjekt
Rozšírenie rozsahu zabezpečenia stravovania
Možnosti zabezpečenia stravovania
Zákonné požiadavky na poskytovanú stravu
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
Príspevok pri zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
Poskytnutie finančného príspevku
Zabezpečovanie stravovania a daňová legislatíva
Záver

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Stravovanie zamestnancov

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner