Sviatok v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce

Zamestnancovi je možné nariadiť vykonávanie práce vo sviatok len výnimočne, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, pričom práca, ktorú má zamestnanec vo sviatok vykonávať, je prácou nevyhnutnou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

Dátum publikácie:30. 8. 2017

praca_sviatok

V deň sviatku má zamestnanec právnou úpravou garantovaný nárok na poskytnutie voľna, nárok na náhradu mzdy za sviatok a zvýšenú kompenzáciu v prípade nevyhnutnej práce počas sviatku.

Ktoré dni sú sviatkami, ustanovuje zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení nes­korších predpisov (ďalej len „zákon o štátnych sviatkoch“).</p

Zákaz práce vo sviatok

Podľa § 94 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov nariadiť zamestnancovi vykonávať prácu vo sviatok je možné len výnimočne, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, pričom práca, ktorú má zamestnanec vo sviatok vykonávať, je prácou nevyhnutnou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

 • naliehavé opravárske práce,
 • nakladacie a vykladacie práce,
 • inventúrne a uzávierkové práce,
 • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
 • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín,
 • práce v nepretržitej prevádzke,
 • práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

Zamestnávateľ nemôže nariadiť zamestnancovi, aby v dňoch sviatku vykonával iné práce, ako sú práce vyššie uvedené. Ak sa však zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na tom, že zamestnanec bude vo sviatok vykonávať prácu, môže zamestnanec na základe tejto dohody vykonávať vo sviatok aj práce, ktoré nie sú vymenované v § 94 ods. 3 a 4 Zákonníka práce.

Pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) je situácia iná. V § 94 ods. 5 Zákonníka práce je nielen zakázané na dni sviatkov, ktoré sú tu uvedené, prácu zamestnancovi nariadiť, ale je tu ustanovený aj zákaz túto prácu so zamestnancom dohodnúť.

Novelou (zákon č. 95/2017 Z. z.) Zákonníka práce účinnou od 1. júna 2017 sa v § 94 ods. 5 Zákonníka práce zvyšuje počet sviatkov – dni, na ktoré zamestnancovi nie je možné nariadiť prácu pri maloobchodnom predaji. Výkon tejto práce nie je možné so zamestnancom ani dohodnúť.

Do 1. 6. 2017 boli týmito sviatkami 1. január, Veľkonočná nedeľa, 24. december po 12.00 hodine a 25. december.

Novelou sa zákaz rozšíril aj na 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 25. december a 26. december.

V prílohe č. 1a k Zákonníku práce je ustanovený maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu aj v už uvedených dňoch.

Podľa prílohy č. 1a k Zákonníku práce je maloobchodným predajom, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu aj v dňoch uvedených v § 94 ods. 5 Zákonníka práce:

 1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
 3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 4. predaj cestovných lístkov,
 5. predaj suvenírov,
 6. predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.

POZNÁMKA

Maloobchodným predajom je predaj tovaru priamemu spotrebiteľovi.

Práce súvisiace s maloobchodným predajom sú všetky práce, ktoré sú s maloobchodným predajom vo vzájomnom vzťa­hu, bez ktorých by tento predaj nebolo možné uskutočniť, napr. pravidelné upratovanie predajne, prepočítanie a odovzdávanie pokladničnej hotovosti, dopĺňanie tovaru zo skladu do regálov v obchode a pod.

Znamená to, že otváracie hodiny v predajni musia byť určené tak, aby napr. 24. decembra boli do 12.00 hod. vykonané aj všetky práce súvisiace s maloobchodným predajom a zamestnanec po 12. hodine už nepracoval.

Mzda, náhrada mzdy a náhradné voľno za sviatok
(§ 122 Zákonníka práce)

Nároky zamestnanca, ktorý pracoval vo sviatok

Článok je skrátený. Celé znenie si môžete prečítať tu:
Sviatok v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.