Určenie čerpania dovolenky

VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred?

Dátum publikácie:26. 11. 2015
Autor:Mária Jančíková

Image18382

Otázka:

Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred? 

Odpoveď:

Podľa § 111 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Zákon neobmedzuje zamestnávateľa, akú časť dovolenky môže určiť zamestnancovi, je však potrebné dbať na vyváženosť záujmov zamestnanca a zamestnávateľa, čo znamená, že je povinný prihliadať okrem úloh zamestnávateľa aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne zamestnanec nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Hromadné čerpanie nevyhnutné z prevádzkových dôvodov nesmie byť určené na viac ako dva týždne. Zamestnávateľ hromadné čerpanie oznamuje zamestnancom aspoň 14 dní vopred. Obdobie môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca.

Celú odpoveď nájdete v súvisiacich príkladoch z praxe.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mária Jančíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.