Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím na rok 2017

Povinné plnenie zamestnávania občana so zdravotným postihnutím formou objednania tovaru z chránenej dielne – konkrétny príklad z praxe.

Dátum publikácie:13. 2. 2018
Autor:Ing. Jana Repáčová

tt_muzicek-na-voziku

Celá otázka:

Zamestnávateľ by mal zamestnávať jedného občana so zdravotným postihnutím. Nezamestnáva ho. Chce objednať tovar z chránenej dielne, ktorá poskytuje 100 % plnenie. V akej minimálnej hodnote musí objednať tovar z tejto chránenej dielne, aby nemusel platiť pokutu úradu práce - v sume 958 eur bez DPH alebo postačuje len za 500 eur bez DPH?

Odpoveď:

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti upravuje ako jednu z povinností zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Túto povinnosť môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu uvedeného vyššie a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Odpoveď je skrátená. Celú odpoveď nájdete tu:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner