Vzory tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre rok 2019

Vzory tlačív, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR pre rok 2019 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Dátum publikácie:3. 12. 2018

tt_tlacivo-na-klavesniciNa portáli Mzdového centra nájdete postupne už aj najnovšie editovateľné vzory potvrdení a tlačív, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR pre rok 2019:

 

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2019.

 

2. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2018 (spolu s poučením na vyplnenie hlásenia a potvrdením o podaní hlásenia)

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov. Hlásenie za kalendárny rok 2018 sa podáva do 30. apríla 2019.

 

3. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (2019) (spolu s poučením na vyplnenie prehľadu a potvrdením)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňovník (zamestnávateľ) správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov), za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner