Z kuchyne Daňovej a Mzdovej pohotovosti

Ste zvedaví, ako zvládajú nápor otázok odborní poradcovia a aké to vlastne je byť poradcom v spoločnosti Poradca podnikateľa?

Dátum publikácie:6. 2. 2020
Autor:Redakcia

5

Záujem o služby Daňovej a Mzdovej pohotovosti Poradcu podnikateľa každoročne stúpa. Ide o bezplatný odborný servis pre predplatiteľov poskytovaný v rôznych formách. V daňovej sezóne, najmä do podania daňových priznaní, je záujem enormný, a tak sme sa spýtali tých najpovolanejších – odborných poradcov DaM Pohotovosti, ako zvládajú tento nápor otázok a aké to vlastne je byť poradcom u Poradcu podnikateľa.

Prinášame niekoľko konkrétnych odpovedí priamo z kuchyne Daňovej a Mzdovej pohotovosti:

„Byť poradcom v spoločnosti šíriacej osvetu a poskytujúcej služby a informácie pre ľudí v podnikateľskej sfére je náročné, ale zároveň i zaujímavé. Toto povolanie u človeka rozvíja intuíciu, logiku, prináša nadhľad a zároveň aj zodpovednosť voči zákazníkom. Poradca je odborníkom, ktorý v rámci Daňovej alebo Mzdovej pohotovosti poskytuje prvú pomoc klientom, ktorí stratili cestu v právnych normách. Legislatívne chodníky sú veľmi kľukaté a naozaj nie je ľahké udržať smer. Je to najmä vtedy, keď jeden zákon niečo prikazuje, zatiaľ čo druhý zákon kontraproduktívne určité skutočnosti povoľuje. Nastávajú i situácie, keď je nutné čítať medzi riadkami... Ako sa potom rozhodnúť? Filozofovanie pomôže, no práve poradca je ten, kto relevantné skutočnosti zhodnotí a poskytne svoje odborné stanovisko. Misiou poradcu je pristupovať k práci zodpovedne, odpovedať v súlade so zákonom a ponúkať návody, ktoré sú pre klienta najvýhodnejším optimalizačným riešením.“

„Každý pracovný deň prináša poradcovi zaujímavé situácie. Klienti sa na nás obracajú s rôznymi otázkami a každá má viac uhlov pohľadu. Akákoľvek otázka je jedinečná, pretože reagujeme na konkrétnu situáciu zákazníka. Ak je to rozsiahlejší problém, aj sa poradíme, premyslíme možnosti a odpovieme čo najskôr. Jednoduchšie otázky vybavíme najrýchlejšie pri chatovom poradenstve.“

„Zákazníci sa na nás obracajú denne, a to prostredníctvom portálov Daňové centrum, Mzdové centrum a portálu Verejná správa. Najčastejšie využívajú telefón alebo chat – riešia akútne problémy, ktoré vyžadujú odpovede priamo v danom čase. Otázky však dostávame aj do listárne, čiže emailom. Vtedy máme priestor podrobiť zadanie hlbšiemu skúmaniu a často sa spolu aj radíme. Po zaslaní odpovede sa mnohé z týchto dopytov zverejnia na našich portáloch a sú tak dostupné ostatným klientom ako tzv. Príklady z praxe. Nie raz sa stalo, že človek nájde odpoveď na svoju otázku práve v nich.“

„Práca poradcu pre Daňové centrum je náročná a zodpovedná. Je to práca, ktorá je veľmi zaujímavá a človek sa pri nej musí neustále vzdelávať, čo je pre mňa osobne veľké plus, keďže som nadšenec pre oblasť daní a účtovníctva. Túto prácu vnímam ako proklientsky zameranú a veľmi nápomocnú pre našich predplatiteľov, ktorí sa každodenne stretávajú s nejasnosťami vo svojej práci. Práca poradcu vyžaduje vycibrené znalosti v oblasti daní, najmä dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, miestnych daní, účtovníctva, ako aj široký všeobecný prehľad. Denne sa na nás obracajú desiatky klientov s prosbou o pomoc, žiadajú nás, aby sme im pomohli nájsť najvhodnejšie riešenia ich problémov. Pracujeme pritom vo veľmi dynamickom odvetví, ktoré sa stále mení, preto sa vyžaduje, aby sme sa neustále vzdelávali a mali vždy aktuálne informácie a taktiež aby sme boli schopní vyhľadávať informácie a orientovať sa v spleti právnych predpisov, metodických pokynov a usmernení. Oslovujú nás klienti, ktorí majú problémy najmä pri interpretácii ustanovení zákonov, ktoré si často odporujú alebo neupravujú presné podmienky pre uplatnenie rôznych pravidiel. Veľkým pomocníkom pri našej práci sú naše vlastné odborné systémy Daňové a Mzdové centrum, do ktorých aj prispievame odbornými článkami. Našu prácu berieme veľmi zodpovedne a snažíme sa každému klientovi priniesť efektívne a správne riešenia v čo najkratšom možnom čase. Snažíme sa našich klientov nasmerovať na správne rozhodnutia a spolu rásť a riešiť problémy, s ktorými sa každý deň stretávame. Na konci dňa nás teší, že sme mohli našim klientom pomôcť pri riešení ich problémov, ale rovnako nás napĺňa pocit, že sme sa aj my posunuli krok vpred a aj vďaka našim zákazníkom neustále napredujeme na ceste za vyššou profesionalitou s cieľom byť najlepšími expertmi pre oblasť daní a účtovníctva na Slovensku – a to je Daňová a mzdová pohotovosť, služba firmy Poradca podnikateľa.“

„Je to zaujímavá a obohacujúca práca, avšak dosť náročná – čo sa vedomostí i času na riešenie problémov týka, ako aj celkových nárokov na odbornosť. Poradcovia sa totiž nezaoberajú len jedným zákonom do hĺbky, riešia veci komplexne, z pohľadu viacerých právnych noriem a vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu klienta. Často potrebujeme čas na doštudovanie problematických oblastí. Dokonca aj jedna veta v súvetí pri určitom zákonnom inštitúte môže prinášať nedorozumenia.“

„Ak si klient našej firmy nevie rady, odborný poradca je tu práve pre neho. Je to veľmi inšpirujúca práca a ten pocit, že skutočne dennodenne pomáhame svojimi odpoveďami, je pre mňa motivujúci.“

„Zákazníci PP sú sčítaní a odborne zdatní, často si potrebujú len potvrdiť svoj názor, niekedy očakávajú podporu alebo radu z iného pohľadu. Cítime, že poslanie poradcu v PP je maximalizovať spokojnosť zákazníkov, a tým môžeme aj my pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie u nás. Každý z nás totiž svojou prácou prispieva k celkovému stavu spoločnosti. Každá práca je dôležitá, ak sa vykonáva so srdcom, zodpovedne a hlavne napĺňa človeka šťastím. Verte, že v PP ste v tomto ohľade na správnom mieste – tak ako náš tím.“

„Keď sme s odborným poradenstvom v PP pred rokmi začínali, znamenalo to položiť otázku prostredníctvom pevnej linky alebo ju zaslať klasickou poštou v obálke. Dnes si náš predplatiteľ môže vyberať formu konzultácie, ktorá mu najviac vyhovuje. Flexibilne, rýchlo a spoľahlivo získa fundovanú odpoveď. Technológie nás vťahujú do pracovní a kancelárií našich zákazníkov – ešte nikdy sme si neboli tak blízko. Zároveň sa rozrastá tím našich spolupracovníkov, čo znamená, že sme schopní reagovať na čoraz viac podnetov s čoraz lepšou kvalifikáciou, pretože sme tím odborníkov a profesionálov z rôznych oblastí. Podarilo sa nám poskladať silnú zostavu ľudí, ktorá je ochotná deliť sa o svoje know-how a máme veľa pozitívnych reakcií a aj ďakovných hodnotení od našich zákazníkov. Nie je preto prekvapivé, že mnohé profesionálne kontakty časom prerástli do menej formálnych a viac osobných partnerstiev.“

A práve o to nám v PP ide – aby naši zákazníci vedeli, že sú na správnom mieste – u správnych odborníkov, na ktorých sa môžu spoľahnúť, ktorí majú svoju prácu radi a sú expertmi vo svojej oblasti.

Ďakujeme, že sa pýtate – posúva nás to vpred.

Zaujíma vás, aké otázky dostávame?

Najčastejšie otázky 

Ponúkame aj niekoľko záberov tímu Daňovej a Mzdovej pohotovosti zo spoločného fotenia k 30. výročiu spoločnosti Poradcu podnikateľa.

 

19_zm

23

44

detail9

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.