Zamestnávanie dôchodcov

Poberatelia dôchodkov môžu byť v zmysle Zákonníka práce zamestnaní viacerými formami. Na daňové a odvodové účely rozlišujeme poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o najviac 70 % alebo viac ako 70 %, výsluhového dôchodku a vyrovnávacieho príplatku.

Dátum publikácie:25. 11. 2017
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_praca-na-dochodku

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sú dôchodkové dávky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytuje Sociálna poisťovňa ako dávky z dôchodkového starobného poistenia. Ich účelom je zabezpečiť poistencom príjem v starobe, resp. v poproduktívnom veku.

Nárok na starobný dôchodok má fyzická osoba, ktorá podľa § 65 ods. 1 zákona o sociálnom poistení:

  • získala najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
  • dovŕšila dôchodkový vek.

Splnenie týchto zákonných podmienok oprávňuje zamestnanca požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o priznanie starobného dôchodku. Priznanie starobného dôchodku trvanie pracovného pomeru zamestnanca neovplyvňuje.

POZNÁMKA

Ak zamestnanec požiada Sociálnu po­isťovňu o priznanie starobného dôchodku a Sociálna poisťovňa žiadosti vyhovie, pracovný pomer zamestnanca nekončí. Poberanie starobného dôchodku nie je platným dôvodom na skončenie pracovného pomeru.

Zamestnávateľ nesmie skončiť pracovný pomer s poberateľom starobného dôchodku z dôvodu, že poberá starobný dôchodok, ani nútiť zamestnanca, aby z tohto dôvodu skončil pracovný pomer sám. Starobný dôchodca môže poberať dôchodok a naďalej pokračovať vo výkone práce podľa platnej pracovnej zmluvy.

V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov, ktorí splnili zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok, môžu nastať nasledovné situácie:

- zamestnanec splnil zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok, ale nepožiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku – pracovný pomer zamestnanca sa nezmení, zamestnanec je naďalej klasickým zamestnancom zamestnávateľa,

- zamestnanec splnil zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok a požiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku, ku skončeniu pracovného pomeru nedošlo – pracovný pomer zamestnanca sa nezmení, zamestnanec má štatút poberateľa starobného dôchodku, k zmene dochádza iba v tom, že zamestnanec –dôchodca aj zamestnávateľ už neplatia poistné na invalidné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (pozri kapitolu 1.1.), priznanie starobného dôchodku je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi rozhodnutím Sociálnej poisťovne,

- zamestnanec splnil zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok, po­žiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku, došlo ku skončeniu pracovného pomeru – zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v súlade s § 76a Zákonníka práce (pozri kapitolu 3), poberateľ starobného dôchodku a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na založení nového pracovnoprávneho vzťahu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má fyzická osoba, ktorá ...

 

Príspevok je skrátený, celý článok nájdete tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.