Závislá práca z pohľadu legislatívy a súdnej praxe

Závislá práca je priamo definovaná v Zákonníku práce. Má určité kritériá, ktoré musia byť splnené súčasne. Nasledovné riadky rozoberajú pojem závislej práce, posudzovanie, ako i konkrétne príklady zo súdnej praxe. 

Dátum publikácie:19. 1. 2018
Autor:JUDr. Ondrej Beracka

zavisl_praca_zpohl_legisl_sudu

Legálna definícia závislej práce

Ak máme v Zákonníku práce vyjadrenú legálnu definíciu, znamená to, že určitý termín alebo právny pojem je priamo svojimi znakmi definovaný v právnom predpise. V našom prípade sa to zužuje na legálnu definíciu uvedenú v ustanovení § 1 ods. 2 Zákonníka práce, ktorú pozná väčšina účastníkov týchto zmluvných vzťahov. Existencia legálnej definície má navyše ešte jeden podstatný význam, vytvára právne záväzný text, teda čo sa má rozumieť pod závislou prácou, určuje priamo právna norma Zákonníka práce a je záväzná pre všetkých.

„Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“

Závislá práca má už pri prvotnom preskúmaní jej obsahu jednoznačne určené znaky, ktoré musia pri jej skúmaní byť naplnené, aby sa mohol určitý právny vzťah alebo zjednodušene určitá zmluva dať subsumovať (podradiť) práve pod túto definíciu.

Závislá práca teda musí spĺňať nasledovné kritériá, pričom ich musí splniť všetky súčasne:

  • ide o výkon činnosti (práce) vo vzťahu, kde musí byť nadriadený zamestnávateľ a podriadený zamestnanec,
  • táto činnosť (práca) musí byť vykonávaná osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
  • samotná práca musí byť vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa,
  • práca sa vždy vykonáva v mene zamestnávateľa a
  • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Pri každom zmluvnom vzťahu sa teda posudzuje, do akej miery a či vôbec týchto päť definičných znakov spĺňa, aby mohla byť posudzovaná svojím obsahom ako závislá práca. A dôležitá poznámka smeruje aj k označovaniu zmlúv, dohôd a iných právnych úkonov. Vždy je rozhodujúcim kritériom posúdenie obsahu, nie názvu. Teda v prípade, že nazvú účastníci svoj zmluvný vzťah mandátnou zmluvou, avšak z obsahu sa dá jednoznačne identifikovať už vyššie uvedených päť pojmových znakov pre závislú prácu, potom označenie daného vzťahu za zmluvu mandátnu je bez právneho významu a daná zmluva sa môže vyhodnotiť ako pracovná zmluva.

Text je skrátený. Celý článok je môžete prečítať tu:

 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner