Životné minimum od 1. 7. 2020 a vplyv na ostatné veličiny

Životné minimum ovplyvňuje napr. výšku daňového bonusu, exekučné zrážky, dávky v hmotnej núdzi a iné.

Dátum publikácie:28. 8. 2020
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

zivot minim

Obsah: 

I. Vplyv zmeny životného minima na „daňové“ veličiny od 1. januára 2021
II. Vplyv zmeny životného minima na veličiny od 1. júla 2020

Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike, lebo je určujúce pre následné úpravy sociálnych a zdravotných dávok, peňažných príspevkov, napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, výživné.

Životné minimum má vplyv aj na „premenné“ v daňovom systéme, napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, kde je životné minimum definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Výšku zmeny určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydaním opatrenia, ktorým ustanoví nové sumy životného minima. Tohtoročné opatrenie vyšlo pod číslom 174/2020 Z. z. Opatrenie č. 183/2019 Z. z. bolo účinné od 1. júla 2019 do 30. júna 2020.

Sumy životného minima podľa § 5 ods. 2 písm. a)b) zákona č. 601/2003 Z. z. sa vynásobia:

 • koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých pe­ňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky alebo
 • koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku (MF SR).

Sumy životného minima sa od júla 2020 navyšujú o 2,2 %.

Podľa výpočtov Štatistického úradu Slovenskej republiky životné náklady na život nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli 2020 medziročne o 2,2 %. Súčasne čisté príjmy na osobu vo všetkých slovenských domácnostiach boli v prvom štvrťroku 2020 o 5,3 % vyššie ako pred rokom. Preto aktuálny Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (apríl 2020/apríl 2019) dosahuje hodnotu 1,022 a Koeficient rastu čistých peňažných príjmov domácností (I. štvrťrok 2020/I. štvrťrok 2019) má hodnotu 1,053.

Podľa zákonných pravidiel sa na prepočet životného minima z oboch indexov a z nich vytvorených koeficientov použije ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %.

Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností 1,022
< Koeficient rastu čistých peňažných príjmov 1,053

POZNÁMKA

Štatistický úrad SR podľa predpísaných pravidiel určuje hodnotu dvoch koeficientov v prvej polovici roka 2020. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností je odvodený od nárastu cien, tento rok je to inflácia v apríli 2020 voči aprílu 2019, pričom sa zohľadňuje osobitná skupina domácností – nízkopríjmové domácnosti, t. j. 25 % domácností SR s najnižšími príjmami. Pri určení inflácie tejto skupiny obyvateľstva sa prihliada na osobitosti štruktúry ich výdavkov, výraznejšiu váhu majú základné zložky spotrebného koša, ako napr. základné potraviny, výdavky na bývanie a zdravotnú starostlivosť a podobne. Súčasne sa počíta aj koeficient rastu čistých peňažných príjmov domácností na osobu, ktorý určuje, o koľko narástli čisté príjmy slovenských domácností za 1. štvrťrok 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 a určuje sa zo štatistického zisťovania v domácnostiach, z tzv. rodinných účtov. Zachytáva rast všetkých druhov príjmov a vo všetkých typoch domácností v Slovenskej republike.

Suma životného minima, t. j. 210,20 €, platná do 30. júna 2020 sa prenásobí koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, čiže 1,022.

POZNÁMKA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovuje výšku životného minima s účinnosťou od 1. júla 2020 na:

 • 214,83 € pri plnoletej osobe (z doterajších 210,20 €),
 • 149,87 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe (z doterajších 146,64 €),
 • 98,08 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati (z doterajších 95,96 €).

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej FO, je 214,83 € mesačne.

Životné minimum jednotlivca s:

 • 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje 312,91 €, t. j. (214,83 € + 98,08 €);
 • 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 410,99 €, t. j. (214, 83 € + 196,16 €);
 • 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 509,07 €, t. j. (214,83 € + 294,24 €);
 • 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 607,15 €, t. j. (214,83 € + 392,32 €).

Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 364,70 € mesačne (214,83 € + 149,87 €).

Životné minimum dvojice s:

 • 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje 462,78 €, t. j. (214,83 € + 149,87 € + 98,08 €);
 • 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 560,86 €, t. j. (214,83 € + 149,87 € + 196,16 €);
 • 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 658,94 €, t. j. (214,83 € + 149,87 € + 294,24 €);
 • 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 757,02 €, t. j. (214,83 € + 149,87 € + 392,32 €).

POZNÁMKA

Vývoj súm životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu počas rokov 2009 – 2020 je znázornený v grafe č. 1.

Graf č. 1 – Vývoj súm ŽM

Vývoj súm životného minima

Zdroj: spracované podľa www.finance.sk

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Životné minimum od 1. 7. 2020

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.