Zrážky zo mzdy

Vybraný príklad z praxe: Musí zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na základe doručených dohôd o zrážkach zo mzdy, ktoré uzatvorili zamestnanci s nebankovými spoločnosťami?

Dátum publikácie:9. 5. 2016
Autor:Ing. Jana Repáčová

Image21258

Otázka

Musí zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na základe doručených dohôd o zrážkach zo mzdy, ktoré uzatvorili zamestnanci s nebankovými spoločnosťami?

Odpoveď

Čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy zamestnanca, upravuje § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Na základe odseku 1 tohto ustanovenia vykonáva zamestnávateľ prednostne zrážky poistného na účely zdravotného a sociálneho poistenia, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a zrážky súvisiace s odvodom dane z príjmu zo závislej činnosti. V odseku 2 tohto ustanovenia je ďalej uvedené, čo môže po vykonaní vyššie uvedených zrážok zamestnávateľ zraziť zo mzdy zamestnancovi bez jeho súhlasu. Ide o preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov atď.

V prípade iných zrážok zo mzdy než vyššie uvedených sa vyžaduje dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo vykonávanie zrážok vyplýva z osobitného predpisu napríklad z Občianskeho zákonníka (§ 131 ods. 3 Zákonníka práce). To znamená, že ak bola zamestnávateľovi doručená dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 551 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zamestnávateľovi z tohto titulu vyplýva povinnosť vykonávania zrážok zo mzdy zamestnanca.

Príklad z praxe je skrátený, celý príklad "Zrážky zo mzdy" nájdete v súvisiacich príkladoch z praxe.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.