Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2019

Vláda SR ustanovila novú sumu minimálnej mzdy od 1. 1. 2019.

Dátum publikácie:6. 11. 2018

min mzda

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje nariadením vlády č. 300/2018 Z. z. sumu minimálnej mzdy nasledovne:

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zároveň sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy na rok 2018.

Prehľad vývinu minimálnej mzdy za uplynulé roky:

Právny predpis Účinnosť Výška minimálnej mzdy v Sk/€
hodinová mesačná
nar. vlády č. 300/2018 Z. z. 1. 1. 2019 2,989 € 520 €
nar. vlády č. 278/2017 Z. z. 1. 1. 2018 2,759 € 480,00 €
nar. vlády č. 280/2016 Z. z. 1. 1. 2017 2,500 € 435,00 €
nar. vlády č. 279/2015 Z. z. 1. 1. 2016 2,328 € 405,00 €
nar. vlády č. 297/2014 Z. z. 1. 1. 2015 2,184 € 380,00 €
nar. vlády č. 321/2013 Z. z. 1. 1. 2014 2,023 € 352,00 €
nar. vlády č. 326/2012 Z. z. 1. 1. 2013 1,941 € 337,70 €
nar. vlády č. 343/2011 Z. z. 1. 1. 2012 1,880 € 327,20 €
nar. vlády č. 408/2010 Z. z. 1. 1. 2011 1,822 € 317 €

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 278/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
  • 300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Funkcie

Partner