Všetky články z rubriky
476 výsledkov

...
exekuc zraz.jpg

Vláda schválila dňa 21. 10. 2021 novelu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. 

sek.jpg

Zamestnávateľ sa rozhodol, že poskytne finančnú výpomoc pozostalým zosnulého zamestnanca na pohreb, a to vo výške cca 4 000 €. Zamestnávateľ nemá postačujúci stav na sociálnom fonde, aby mohol čerpať celú sumu z titulu poskytnutia finančnej výpomoci. Akým spôsobom môže zamestnávateľ zaplatiť príspevok? Bude príjem pre rodinu zdanený a budú sa platiť aj odvody? Neexistujú žiadne príjmy zo závislej činnosti, ktoré by boli oslobodené od dane v takom prípade?

tt_info.jpg

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20. októbra 2021 a ktoré posúva aj ďalšie lehoty splatnosti odloženého poistného za pandemické mesiace roku 2020 a 2021. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme pracovné voľno, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej v online rozhovore dňa 21. 10. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod. 

online-video-rozhovor_375x250_mc.jpg

Pozývame vás na interaktívne stretnutie formou videorozhovoru, ktoré bude prebiehať tentoraz s lektorom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., dňa  19. 10. 2021 od 13:30 do 14:30. Predplatitelia Mzdového centra majú videorozhovor ZDARMA ako súčasť služieb Mzdovej pohotovosti.  

kalkulac.jpg

Kalkulačka Sociálnej poisťovne na výpočet 13. dôchodku vypočíta, v akej výške dostanú dôchodcovia tento dôchodok (už v novembri 2021).

online-video-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o poistení za škodu v účtovníctve, o všeobecnej či profesijnej zodpovednosti za škodu, najčastejších škodách alebo položiť autorovi konkrétnu otázku, pripojte sa na portál Mzdové centrum 12. 10. 2021 o 10:00 hod.

nerovnomerny cas.jpg

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Možno tento pracovný čas nariadiť aj osobitnej skupine zamestnancov, ako napr. zamestnancom so zdravotným postihnutím, tehotným ženám, ženám a mužom trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako tri roky? Na ilustráciu uvádzame niekoľko praktických príkladov.

minim mzda 2022.jpg

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa zákona o minimálnej mzde ustanovilo sumu minimálnej mzdy na rok 2022 a tiež minimálne mzdová nároky v jednotlivých stupňoch náročnosti prác.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme predĺženie, opätovné dohodnutie pracovného pomeru tretíkrát v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 7. 10. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.