Všetky články z rubriky
406 výsledkov

...
usmernenie FRSR.jpg

Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje § 152 Zákoníka práce. Aby bol pri uplatňovaní zákona o účtovníctve zabezpečený jednotný postup, odbor daňovej metodiky vydal usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania...

materska.jpg

Môže zamestnávateľ poveriť zastupovaním počas MD zamestnanca, ktorý nie je schopný vzhľadom na špecializáciu zastupovať zamestnankyňu v celom rozsahu?

pravidla vstupu.jpg

Nariadenie vlády č. 196/2020 Z. z., ktoré vyšlo v Zbierke zákonov 21. 7. 2020, ustanovuje možnosť odkladu splatného odvodov do Sociálnej poisťovne aj za júl 2020. 

mc_2021-04_tt_noviny.png

Opäť sme pre vás pripravili prehľad noviniek z legislatívy, z Finančného riaditeľstva či upozornenia, ktoré vydala Sociálna poisťovňa v mesiaci marec. 

kalendar.jpg

Pri skončení pracovného pomeru a určení počtu odpracovaných rokov zamestnanca sa má prihliadať na priestupný rok alebo sa priestupný rok berie ako 365 dní a nie ako 1 kalendárny rok? Zamestnanec pracoval v spoločnosti od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2021, pričom roky 2012, 2016 a 2020 boli priestupné. Má odpracovaných presne 12 rokov alebo 12 rokov a 3 dni?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme rozsah a podmienky stravovania podľa Zákonníka práce účinné od 1. 3. 2021, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 6. 5. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

predlzenie nemocenskeho.jpg

Sociálna poisťovňa od 1. mája 2021 predĺži práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať.

podcast_logo-stvorec.jpg

V tejto epizóde podcastu preberáme otázky z praxe na tému dotácií v čase pandémie a ich zdaňovania, napr. žiadosť o dotácie na nájom, účtovanie dotácie na preplatenie prevádzkových nákladov...

iStock_000013941155Small.jpg

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za apríl 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

inspektor.jpg

Účelom novely č. 73/2021 Z. z. v oblasti inšpekcie práce je napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, zníženie dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, zjednodušenie procesu vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám o oprávnení obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalšie.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.