Všetky články z rubriky
65 výsledkov

prac pomer.jpg

Prvý zo série článkov, ktorý objasňuje postupnosť pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu.

sw_375_250.jpg

Ekonomický systém musí byť kvalitným pomocníkom, ktorý spoľahlivo podáva informácie o hospodárení účtovnej jednotky, včas reaguje na legislatívne zmeny, má užívateľsky intuitívne prostredie, množstvo funkcií, odbornú zákaznícku podporu a spĺňa ideálny pomer cena/výkon.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme zmena sumy mzdových zvýhodnení za prácu od 1. 5. 2019, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 25. 4. 2019 od 13,00 hod. do 14,00 hod..

tt_info (1).jpg

Žiadosť o vystavenie formulára PD A1 z dôvodu vyslania alebo vykonávania činnosti vo viacerých krajinách EÚ.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme poukázania podielu zaplatenej dane, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej v online rozhovore dňa 11. 4. 2019 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

trexima_obr.jpg

Rozdiel v priemernej mzde zamestnanca s ukončeným stredným odborným vzdelaním a s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bol v uplynulom roku 424 eur.

tt_nove-videoskolenia-nemazat.jpg

Podrobný výklad, komu možno rekreačný príspevok poskytnúť, akým spôsobom ho môže zamestnanec využiť a ďalšie dôležité informácie spolu so vzorom internej smernice k využívaniu rekreačných poukazov.

povin podat dan prizn_screen.jpg

S blížiacim sa termínom do podania daňového priznania uverejňujeme záznam z webinára, ktorý bližšie špecifikuje, kto priznanie podáva, aký druh, aké sú sankcie pri nepodaní...

info.jpg

Správne vyplnenie daňového priznania je dôležité aj pre určenie odvodov do Sociálnej poisťovňe.

cezhra vysiel.jpg

Dve videoškolenia, ktoré približujú vyslanie zamestnanca do zahraničia, posudzovanie tvrdého jadra pri vyslaní zamestnanca a mnoho praktických príkladov.

Partner