Všetky články z rubriky
132 výsledkov

Logo_Spravodajstvo

Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde. Ak sa sociálni partneri nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca.

nove zakopny.jpg

Dňa 16. októbra vyšlo v Zbierke zákonov niekoľko noviel, ako napr. Zákonník práce, daň z príjmov, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o sociálnom poistení, nariadenie vlády, ktorým sa určuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. 

minim mzda 2020.jpg

V Zbierke zákonov vyšlo nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.

uchadzaci o zamestnanie.jpg

V prípade spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie ide prevažne o dve rôzne možnosti: uchádzač o zamestnanie sa hlási na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo uchádzač o zamestnanie má záujem byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V prílohe nájdete aj Vzor informačnej povinnosti na účely výberového konania.

 

zakonnik prace.jpg

Novela Zákonníka práce účinná od 30. 7. 2020.

tt_paragraf.jpg

V Zbierke zákonov č. 301/2019 Z. z. vyšla 146-bodová novela zákona o dani z príjmov účinnosťami od 1. decembra 2019, od 1. januára 2020, od 1. januára 2021 a jeden bod bude účinný od 1. januára 2022.

oprava cjyb pzp.jpg

Ako vyriešiť nesprávne zadané trvanie práceneschopnosti v súvislosti so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou?

osoby bankrot.jpg

Na inštitút oddlženia, tak ako je upravený v štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z., existujú protichodné názory, lebo najmä veritelia neprijali zjednodušený spôsob „zbavenia sa dlhov“ svojich dlžníkov s radosťou.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o vysporiadaní výsledku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia so zamestnancom, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 10. 10. 2019 od 13,00 hod. do 14,00 hod.

mc_2019-09_tt_noviny.png

V septembrových novinách si prečítate, čo nové sa v auguste udialo v oblasti daní, miezd a personalistiky. 

Partner