Všetky články z rubriky
168 výsledkov

...
janka repáčová - RZP 2019.jpg

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti patrí medzi každoročné povinnosti zamestnávateľa. Lektorka vo videoškolení ponúka prehľad pravidiel a princípov ročného zúčtovania dane a pomocou praktických príkladov vysvetľuje, ako sa menia sumy nezdaniteľných častí alebo ktoré odpočítateľné položky z dane pribudli ešte počas roka 2019. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu v roku 2020, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 23. 1. 2020 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

poistov.jpg

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2020 v podobe tabuliek.

pracovny uraz.jpg

Komentované súdne rozhodnutie – Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. 10. 2008 sp. zn. 9 So 224/2008 - Vznik nároku na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

mince.jpg

Prehľad veličín dôležitých v mzdovom účtovníctve v roku 2020.

375x250_PPIC.png

Pri vlastnom podnikaní sa ráta každá minúta a na jedlo akosi nie je čas. Cez deň rýchlo ranná káva, bageta na pumpe, sem-tam niečo sladké pod zub a až doma sýta večera. Medzi živnostníkmi však pribúdajú aj takí, ktorí si uvedomujú dôležitosť rovnováhy a dbajú o svoje zdravie. O význame pravidelných obedov spojených s oddychom od práce sa píše v mnohých článkoch. Pridáme však veľmi dôležitý moment, ktorým je pre podnikateľov - živnostníkov úspora na daniach vďaka stravnému.

dan z prijmov ozimy.jpg

Zmeny v oblasti nezdaniteľnej časti FO, sadzba dane u právnických osôb, preddavky na daň z príjmov, zmeny v základných pojmoch, zmeny v oblasti príjmov zo zárobkovej činnosti, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, oslobodené príjmy u FO a PO, oslobodený príjem z predaja cenných papierov a iné novinky od roka 2020.

nove videoskolenie.jpg

Videoškolenie obsahuje podrobný výklad najdôležitejších zmien, ktoré od 1. 1. 2020 upravujú činnosti v mzdovej učtárni a ktoré predovšetkým menia znenie Zákonníka práce a výrazne zasahujú aj do oblasti sociálneho poistenia.

Logo_Spravodajstvo

Zvýšila sa napríklad minimálna mzda, polepšiť si majú aj rodiny, viac zdrojov má ísť aj na sociálne služby, taktiež vstúpi do platnosti protikrízové opatrenie, ktoré má pomôcť firmám udržať pracovné miesta.

archivacia.jpg

Po akom čase je možný výmaz personálnych údajov (meno, priezvisko, adresa zamestnanca atď.), ak zamestnanec ukončil pracovný pomer? Ako dlho sa tieto údaje archivujú v informačnom systéme spoločnosti? 

...

Partner