Všetky články z rubriky
154 výsledkov

...
nove videoskolenie.jpg

V roku 2019 nadobudli účinnosť v oblasti mzdového účtovníctva viaceré významné novinky. Vo videoškolení s Ing. Janou Repáčovou vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré upravujú povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, zavádzajú novinku v podobe príspevkov na rekreáciu a menia pravidlá pre vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnanca.

nove-videoskolenia.jpg

Počas roka 2019 sa niektoré ustanovenia vyplývajúce z pôvodného nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov zmenili. Predkladáme vám komplexný výklad aktualizovaných právnych predpisov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov a okrem iného tiež aj 6 základných zásad, ktoré musíte v prípade úradnej kontroly preukázať.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme štrnásty plat, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej v online rozhovore dňa 5. 12. 2019 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

vierka_rekr prisp video.jpg

Od januára 2019 môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, ak sa rekreácie zúčastnia na Slovensku. Aké podmienky musí zamestnanec splniť, aby mu bol príspevok vyplatený, je uvedené vo videopríklade.

vierka_materske otca video.jpg

Aj otec dieťaťa môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku a môže si v Sociálnej poisťovni uplatniť žiadosť o materské. Vo videopríklade sa dozviete, či sa za za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky otca dieťaťa kráti zamestnancovi dovolenka.

tt_benefit.jpg

Pohľad na benefity zamestnávateľov, akými sú domácka práca, home office, stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy, príspevky na športovú činnosť dieťaťa, 13. a 14. plat či vzdelávanie zamestnancov.

375_250_pic.jpg

Elektronizácia je bežnou súčasťou moderného života. Namiesto papierových peňazí používame bankomatové karty, alebo platíme mobilmi, namiesto cestovných lístkov máme elektronické karty, papierové stravovacie poukážky tiež nahradili elektronické karty. Výhody si pochvaľujú všetky strany - zamestnávatelia, zamestnanci i samotné prevádzky.

zodpovednost za skodu.jpg

2. časť série článkov sa zaoberá zodpovednosťo zamestnávateľa za škodu, druhmi škôd a náhradou škody spôsobenej zamestnávateľom. V prílohe nájdete smernicu k zodpovednosti za škodu na stiahnutie. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 21. 11. 2019 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

.

lukajka gdpr.jpg

Videoškolenie je určené personalistom, zamestnávateľom a ďalším osobám povereným za oblasť BOZP v podniku. Zaoberá sa základnými pojmami, náležitosťami súhlasu so spracovaním osobných údajov, právami dotknutej osoby, informačnou povinnosťou, spracovateľskými záznamami či bezpečnostnými opatreniami, ktoré nahradili tzv. „bezpečnostný projekt“ vyplývajúci z pôvodného nariadenia GDPR.

...

Partner