Všetky články z rubriky
204 výsledkov

...
odvod2020.jpg

Časť zamestnávateľov a SZČO bude môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec tohto roka. Novelou sa bude parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 2. 4. 2020 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

korona ai.jpg

Veľký balík opatrení s názvom Lex korona zahŕňa napr. posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie či samosprávy. Tieto a ďalšie dňa 31. 3. 2020 schválila vláda SR.

zakonnik prace novela.jpg

Vláda prijala viaceré zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s mimoriadnym stavom na Slovensku. Parlament má o nich rokovať v skrátenom režime. 

otazka.jpg

Pár otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú uznania daňového výdavku pri zaobstaraní rúšok a rukavíc pre zamestnancov či zdanenia príjmu z predaja rúšok z domácej výroby ako príležitostnej činnosti.

tt_info.jpg

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy.

danove prizn.jpg

Odpovede na otázky týkajúce sa podania daňového priznania, predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, platenia preddavkov na daň, hlásenia o vyúčtovaní dane a poukázania podielu zaplatenej dane, ktoré poskytlo Finančné riaditeľstvo v súvislosti s epidémiou. FR SR ich priebežne aktualizuje.

tt_2-percenta-upr1.jpg

Vzhľadom na aktuálnu situáciu mnohí daňovníci nevedia, či sa ich 2 % dostanú k neziskovkám a občianskym združeniam. Prinášame vyjadrenie prezidenta Slovenskej komory daňových poradcov k poukázaniu 2 % z daní.

tt_info.jpg

Novela zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z, ktorá odráža súčasný stav v čase pandémie, novelizuje aj Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti a zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

tt_zena-ukazuje-tlacivo (1).jpg

Rodičia, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné, nezabudnite do konca mesiaca poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie.

...

Partner