Všetky články z rubriky
256 výsledkov

...
Logo_Spravodajstvo

Od stredy 1. júla môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci projektu Prvá pomoc za mesiac jún. Termín na podanie májových žiadostí uplynie v utorok o polnoci.

ocr skolaci.jpg

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020.

tt_lex-korona.jpg

Na návrh Ministerstva hospodárstva schválila vláda 24. 6. 2020 balík 114 opatrení, nazývaný aj „Lex korona“. Ide o najrozsiahlejší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.

najom budova.jpg

Od 17. júna 2020 sa zavádza poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID - 19 zatvoriť svoje prevádzky a nájomné svojim prenajímateľom boli povinní platiť, hoci tieto nehnuteľnosti nemohli využívať. Analogicky sa právna úprava použije aj pri podnájomnom vzťahu. V článku nájdete aj prehľad aktov Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými boli prevádzky zatvárané a otvárané.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme pracovný pomer na dobu určitú a možnosti jeho predĺženia, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej v online rozhovore dňa 25. 6. 2020 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

kalendar.jpg

Končenie núdzového stavu neznamená skončenie mimoriadnej situácie, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca 2020. Kým nebude ukončená mimoriadna situácia, stále platí, že živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu daňové priznanie za rok 2019 podať až do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie.

Logo_Spravodajstvo

Zamestnávatelia a SZČO dostanú ďalší odklad platenia poistného za mesiac jún. Táto výnimka sa však bude týkať len tých, ktorí preukážu pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania. Vyplýva to z návrhu nariadenia o splatnosti poistného, ktoré schválila vláda.

krats prac cas.jpg

Pri uplatnení kratšieho pracovného času nesmie dôjsť k diskriminácii zamestnancov, a to aj pozitívnej, zamestnanec teda nemôže byť ani zvýhodnený oproti zamestnancom, ktorí pracujú na ustanovený týždenný pracovný čas.

zmluva ai.jpg

Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v utorok schválil parlament. Rokoval o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

zivot minim.jpg

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. Zmena životného minima má vplyv na niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne – novej výške životného minima musí prispôsobiť exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2021 aj rozhodovanie o garantovanom dôchodkovom príjme vo forme minimálneho dôchodku.

...

Partner