Všetky články z rubriky
101 výsledkov

tt_soc-poistenenie-szco.jpg

Vznik a zánik nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO je okrem dosiahnutého príjmu viazaný aj na lehoty podania daňového priznania k dani z príjmov.

webinar postavz.jpg

Dňa 26. 5. 2020 sa uskutočnil webinár s lektorkou RNDr. Janou Motyčkovou, ktorá sa zaoberala opatreniami na udržanie pracovných miest v čase krízovej situácie. 

komentar-461-2003.jpg

Aktualizovaný komentár zákona o sociálnom poistení po zmene zákonmi č. 46/2020 Z. z., č. 63/2020 Z. z., č. 66/2020 Z. z., č. 68/2020 Z. z. a č. 95/2020 Z. z. 

hromad_prepus_tt.jpg

Dokumenty potrebné pri hromadnom prepúšťaní: Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania, Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu, Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení.

tt_kalendar-stolovy.jpg

Kto môže požiadať o odklad poistného na zdravotné a sociálne poistenie za marec a kto má nárok na odpustenie odvodov za apríl do Sociálnej poisťovne? 

tt_5-tyzdnova-dovolenka_2.jpg

Od 1. 1. 2020 má nárok na dovolenku 5 týždňov aj zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa, hoci nedosiahol 33 rokov veku. 

komentar 311_2001.jpg

Novely Zákonníka práce reagujú na osobitné opatrenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu.

prva pomoc od statu.jpg

Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov, podpora SZČO pri poklese tržieb, pri zatvorení prevádzok, kurzarbeit. 

tt_pp-podcast.jpg

Podcasty z oblasti daní a miezd aj na aktuálne témy v súčasnej mimoriadnej situácii.

ruky podanie_obr.jpg

Z dôvodu obmedzenia prevádzky a zvládnutia výroby je možné dohodnúť zavedenie konta pracovného času.

Partner