Všetky články z rubriky
31 výsledkov

2 percenta_TT.jpg

Kto môže byť prijímateľom darovaného podielu zaplatenej dane, ako sa ním stať, aké má prijímateľ povinnosti.

chran_dielna.jpg

Zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska, podmienky, žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne či pracoviska, poskytnutie finančného príspevku.

obmedz zakaz mlcanl.jpg

Zamestnávateľ nemôže sankcionovať zamestnancov za to, že sa rozprávajú o svojich pracovných podmienkach.

tt_rocne-zuctovanie.jpg

Pripomíname dôležité termíny, ktoré ešte zamestnávateľa a zamestnanca čakajú...

tt_darcek.jpg

Príklady vysvetľujúce, ako sa benefity pre zamestnancov, ktoré sú zamerané na profesijný a osobnostný rast, posudzujú z účtovného a daňového pohľadu.

ZP_kladivko.jpg

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019 a podrobný komentár.

mapa-na-stole1.jpg

Ako stanoviť a zjednotiť podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu v rámci spoločnosti?

zakon o soc poisteni zmenyTT.jpg

Zmeny v zákone týkajúce sa zamestnávania poberateľov predčasných dôchodkov, poberania materského oboma rodičmi, nového pravidla určovania dôchodkového veku a iné.

farebna_kartoteka.jpg

Definícia oprávnenej osoby, sprostredkovateľa, subdodávateľa a ich povinnosti, konanie v prípade bezpečnostných incidentov.

penaize pod gulou.jpg

Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Partner