Všetky články z rubriky
113 výsledkov

skonc_prac_pomeru_cudzicom.jpg

Sú v zákonoch upravené obmedzenia, prípadne podmienky stanovujúce zánik pracovného pomeru cudzinca?

studenti skoncenie.jpg

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, podmienky jej vykonávania, trvanie, práva a povinnosti ÚPSVaR. 

poistenie v nezamestnanosti.jpg

Kedy vzniká/zaniká povinné a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, kto, kedy a za akých podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti.

podcast_obr.jpg

Podcasty na rôzne témy, ako napr. Novela Zákonníka práce v čase koronakrízy, druhy príjmov FO v daňovom priznaní, príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky.

zrusenie zivnosti.jpg

Ukončenie podnikateľskej činnosti, kedy zaniká živnostenské oprávnenie, ako riešia situáciu prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou a ako v prípade zrušenia živnostníka a zároveň zamestnávateľa?

uchovavanie dokumentov.jpg

Základné povinnosti pôvodcu registratúry a smernica Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľa.

tt_platene-neplatene-volno.jpg

Prekážky v práci napr. z dôvodov všeobecného záujmu, dobrovoľníckej činnosti, dôležité osobné prekážky, ako napr. ošetrovanie člena rodiny, dočasná PN, karanténa a iné a možnosti náhrady mzdy. Povinnosti voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

tt_kalendar-dovolenka.jpg

Nárok na dovolenku, jej pomerná časť, základná výmera dovolenky, dovolenka za odpracované dni, dodatková dovolenka, krátenie dovolenky a nevyčerpaná dovolenka.

dan z prijmov korona.jpg

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, neplatenie preddavkov, zvýhodnené platenie preddavkov a zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov platených do podania daňového priznania. 

tt zmena podmienok.jpg

Možnosti zmeny dojednaných pracovných podmienok, kedy možno pracovné podmienky meniť, akým spôsobom a vzor dodatku k pracovnej zmluve.

Partner