Všetky články z rubriky
173 výsledkov

...
tt_navrat-materska.jpg

Čo všetko obnáša návrat do práce v súvislosti so zaradením na pracovnú pozíciu, pracovným časom, podmienkami, prestávkou na dojčenie, neplateným voľnom a s dovolenkou.

auto odchodny majetok.jpg

Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka.

vypoved.jpg

Išlo o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v ochrannej dobe? Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.

hmotn zodpovednost TT.jpg

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Uvádzame analýzu právnej úpravy dohody, jej obsah a formu a právne následky.

tt_deti-v-jedalni.jpg

Od augusta 2021 sa mení novela zákona o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Plošné poskytovanie dotácie sa zrušilo a nastavili sa nové podmienky.

mc_pribudlo uvod obr.jpg

Na Mzdovom centre každý týždeň pribudnú nové informácie z legislatívy, Top témy a Aktuality. Daňová a mzdová pohotovosť je nenahraditeľná služba, ktorú máte k dispozícii počas celého pracovného týždňa. Pozrite si rýchly prehľad za uplynulé obdobie.

zivotne minimum 2021.jpg

Opatrením MPSVaR SR č. 244/2021 Z. z. boli schválené nové sumy životného minima, od ktorých sa odvíjajú ďalšie veličiny, ako napr. daňový bonus, nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach, sociálne dávky...

tt_luxusne-auto.jpg

Ako nastaviť spracovanie osobných údajov pri využívaní služobných vozidiel, ako zvoliť vhodný účel a právny základ spracúvania osobných údajov a analýza usmernení zahraničných dozorných orgánov z oblasti GDPR.

clovek_tt.jpg

Sú to rôznorodé skupiny zamestnancov, ktorých zvýšená právna ochrana je zdôvodnená vekom zamestnanca, jeho zdravotným či rodinným sta­vom, okolnos­ťami, za akých vykonáva prácu, či životnou situáciou.

capisa oabs.jpg

Doktorand v dennej forme štúdia má postavenie poistenca štátu a po dovŕšení 30. roku života sa stáva samoplatiteľom.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.