Všetky články z rubriky
41 výsledkov

tt_povinnosti-zamestnavatela (1).jpg

Tentoraz o povinnostiach zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a zamestnancom.

sluz zamest.jpg

Kompletný komentár k zákonu o službách zamestnanosti je aktualizovaný v zmysle poslednej novely zákonom č. 376/2018 Z. z. účinnej od 1. 1. 2019.

tt_fiatka-500.jpg

Nové oslobodenia od dane z príjmov zavedené poslednými novelami zákona o dani z príjmov. 

tt_mesec-penazi.jpg

Nárok na daňový bonus na dieťa s množstvom praktických príkladov.

zakon o sluzbach zamest201.jpg

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 1. 2019, ktoré sa týkajú napr. dôvodov vyradenia uchádzačov o zamestnanie, platenia odvodov do zdravotnej poisťovne, nahlasovania voľných pracovných miest a iných oblastí.

tt_dlhy-vikend.jpg

Ako sa vypočítajú sumy mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. 5. 2019? 

tt_13-14-plat-v-2019.jpg

Úprava súm vyplateného peňažného plnenia – 13. a 14. platu – z pohľadu zdaňovania v r. 2019.

hmotn_zodpovednost.jpg

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca musí byť písomná, inak je neplatná.

prac pohotovost.jpg

Charakteristika neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku a mimo pracoviska, aktívna časť pracovnej pohotovosti, pracovná pohotovosť počas sviatku a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. 

preddavky_2019.jpg

Preddavky platí fyzická osoba, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur.

Partner