Všetky články z rubriky
58 výsledkov

tt_sedacka.jpg

Prvá časť dvojdielneho článku zaoberajúca sa predchádzaniu škodám a zodpovednosti zamestnanca za škodu.

personalny liziing.jpg

Prvá časť sa zaoberá personálnym lízingom a pre koho je určený. Na článok bude nadväzovať druhá časť – Agentúry dočasného zamestnávania.

oprava chyb.jpg

Chyby najčastejšie vznikajú použitím nesprávnych podkladov, z dôvodu nesprávneho a neúplného vypísania dokladov,  odpočítaním nesprávnej výšky NČZD, ale aj pri samotnom výpočte.

konatel spolocnik.jpg

Odpovede zo súdnych rozhodnutí na viaceré otázky z praxe.

adaptac_program.jpg

- špecifický program adaptačných i vzdelávacích aktivít, ktoré majú uľahčiť a urýchliť proces oboznamovania sa nových zamestnancov so svojimi novými pracovnými úlohami podmienkami, prostredím.

tt_zamestnavanie-dochodcov.jpg

Starobnému dôchodcovi v pracovnom pomere sa starobný dôchodok za čas trvania pracovného pomeru zvyšuje.

email.jpg

Zákonník práce určuje zamestnávateľovi časové, vecné a priestorové podmienky, za ktorých môže zamestnanca monitorovať, resp. kontrolovať.

prazdna penaz TT.jpg

Zrážky zo mzdy bez písomného súhlasu zamestnanca, s písomným súhlasom zamestnanca, prednostné pohľadávky, nepostihnuteľné sumy, zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia, výpočet podľa tretinového systému.

tt_model-auticka.jpg

Zvýšenie súm stravného od 1. 7. 2019, vplyv na cestovné náhrady a správne uplatňovanie v praxi. 

tt_dovolenka.jpg

Rozsiahly výklad v zmysle Zákonníka práce s príkladmi a judikatúrou, ktorý sa okrem pracovného pomeru zameriava aj na dohody mimo pracovného pomeru.

Partner