Všetky články z rubriky
49 výsledkov

tt_dovolenka.jpg

Rozsiahly výklad v zmysle Zákonníka práce s príkladmi a judikatúrou, ktorý sa okrem pracovného pomeru zameriava aj na dohody mimo pracovného pomeru.

tt_otec-syn.jpg

Kedy má otec nárok na materskú dovolenku, po akú dobu, kto ju vypláca, práca popri materskej dovolenke, platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

tt_odborna-prax.jpg

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania, zmluvné vzťahy, spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, daňový benefit. 

tt_marketing-video.jpg

Použitie fotografií a videí z verejných podujatí, náležitosti súhlasu spracovania podobizne, fotenie zákazníkov, konkludentný súhlas, sankcie.

zamest cudzin TT.jpg

Pravidlá, ktoré platia pri zamestnávaní občanov EÚ v SR, zdravotné poistenie, sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov. 

mater_rodicovska.jpg

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, ak počas poberania materského uzatvoria druhý pracovnoprávny vzťah. 

protispol cinnost.jpg

Povinnosti v súvislosti so zákonom o whistle­blowingu a editovateľná smernica.

tt_cerpacia-stanica.jpg

Ako posúdiť pracovné nároky zamestnancov pri rovnomerne či nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, alebo pri pružnom pracovnom čase. 

tt_povinnosti-zamestnavatela (1).jpg

Tentoraz o povinnostiach zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a zamestnancom.

sluz zamest.jpg

Kompletný komentár k zákonu o službách zamestnanosti je aktualizovaný v zmysle poslednej novely zákonom č. 376/2018 Z. z. účinnej od 1. 1. 2019.

Partner