Všetky články z rubriky
66 výsledkov

rok2020.jpg

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, uzatvorenie mzdových listov, potvrdenie v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň...

poistenie.jpg

Dočasná práceneschopnosť zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, kto ju posudzuje, aká je náhrada príjmu a nemocenské dávky.

socialny fond.jpg

Sociálny fond z hľadiska daňovoprávnych, účtovnoprávnych a pracovnoprávnych súvislostí.

rukytt.jpg

Pohľad na fungovanie odborovej organizácie, zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka u zamestnávateľa, ich postavenie z hľadiska zastupovania zamestnancov.

szco sro.jpg

Podnikať ako SZČO alebo ako s. r. o.? Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania. 

2020.jpg

Minimálna mzda, jej vývoj od roka 1992, vplyv na odvodové a daňové zaťaženie a prepočítanie mzdových zvýhodnení na rok 2020.

Zmeny-v-oblasti-dani-375.jpg

Optimalizačné triky, prehľad legislatívy, ako aj možnosť konzultovať problémy so špičkovými lektormi a zároveň odborníkmi z praxe. 

tt_deti-v-bazene.jpg

Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, podmienky poskytnutia, aspekt daní z príjmu a porovnanie s rekreačným poukazom. 

tt_sedacka.jpg

Prvá časť dvojdielneho článku zaoberajúca sa predchádzaniu škodám a zodpovednosti zamestnanca za škodu.

personalny liziing.jpg

Prvá časť sa zaoberá personálnym lízingom a pre koho je určený. Na článok bude nadväzovať druhá časť – Agentúry dočasného zamestnávania.

Partner