Všetky články z rubriky
73 výsledkov

zmluvy.jpg

Vedúci zamestnanci sú z mnohých ohľadov špecifickou skupinou zamestnancov. Manažérske pracovné zmluvy preto predstavujú pomerne komplikovanú problematiku.

minim mzda.jpg

Zákon č. 375/2019 Z. z. mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde od 1. 1. 2020. V komentári autor aktualizoval tieto zmenené ustanovenia. 

tt_tax-time.jpg

Základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, preddavky na daň pre rok 2020...

tt_vahy-knihy.jpg

Novely Zákonníka práce v roku 2019 a doteraz schválené novely s účinnosťou v roku 2020.

odvody obr.jpg

Výška odvodov, výpočty a praktické príklady odvodov živnostníka od 1. 1. 2020.

kalkulacka-cloviecik.jpg

Aké sankcie zamestnávateľovi hrozia, ak si nesplní odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči SP, ZP a daňovému úradu. 

pruz prac cas.jpg

Pracovný čas môže byť upravený buď v samotnej pracovnej zmluve, alebo ak je v kolektívnej zmluve, stačí na ňu odkázať.

rok2020.jpg

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, uzatvorenie mzdových listov, potvrdenie v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň...

poistenie.jpg

Dočasná práceneschopnosť zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, kto ju posudzuje, aká je náhrada príjmu a nemocenské dávky.

socialny fond.jpg

Sociálny fond z hľadiska daňovoprávnych, účtovnoprávnych a pracovnoprávnych súvislostí.

Partner